เจอจ่ายจบยังหลักพัน 12บ.พร้อมรับมือเคลมบุคลากรแพทย์ 20 Jul 2021

เจอจ่ายจบยังหลักพัน
12บ.พร้อมรับมือเคลมบุคลากรแพทย์

  ตามที่สมาคมฯ พร้อมด้วยบริษัทประกันภัยสมาชิก และบุคคลภายนอกได้ร่วมกันซื้อและมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวน 274,000 คน คิดเป็นทุนประกันรวมกว่า 270,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวงเงินรายละ 1 ล้านบาท และความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด(เจอจ่ายจบ)อีกรายละ 1 หมื่นบาท เป็นจำนวน 274,000 ราย โดยทั้งสองความคุ้มครองมีระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน (10 พ.ค.64-10พ.ย.64) 
  ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า ขณะนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแจ้งเคลมเจอจ่ายจบเข้ามาแล้วจำนวน 54 รายด้วยกัน คิดเป็นเงินค่าสินไหมที่เบิกจ่ายไปแล้ว 540,000 บาท และกรณีเสียชีวิตอีก 2 รายๆ ละ 1ล้านบาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขการเคลมที่สูงทีเดียว จากปีที่แล้วทั้งปีมีเคลมเพียง 4 รายเท่านั้น โดยเข้าใจว่ายอดตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ฯผู้ติดเชื้อทั่วประเทศขณะนี้คงมีจำนวนน่าจะไม่ต่ำกว่า 1,000 คนอย่างแน่นอน ซึ่งคงจะอยู่ระหว่างการติดเชื้อแล้วเข้ารักษาตัวบ้าง บางรายก็อยู่ระหว่างรอรวบรวมเอกสาร หรือไม่บางคนก็รักษาแล้ว ก็โดนกักตัวบ้าง โดยขณะนี้มีเพียงบางโรงพยาบาลแจ้งเข้ามาแล้วประปรายในจำนวน 54 รายเอง ซึ่งก็ได้แก่รพ.ธรรมศาสตร์ รพ.พระมงกุฎ รพ.ตำรวจ รพ.แพทย์รังสิต รพ.บางบัวทอง รพ.เลิศสิน และรพ.อื่นๆ กระจัดกระจายกันไปทั่วประเทศ โดยเป็นที่น่าสังเกตรพ.ใหญ่ดังๆ อย่าง รพ.จุฬาฯ รพ.ศิริราช และรพ.รามาฯ ยังไม่ได้มีการแจ้งเคลมทั้งสองกรณีเข้ามาคือ เคลมเจอจ่ายจบ และเคลมเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ฯ
  ทั้งนี้สมาคมฯมีความพร้อมและอยู่ระหว่างรอการแจ้งเคลมเข้ามาตลอด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพียง 2 วัน ก็พร้อมโอนเข้าบัญชีให้ได้ทันที เนื่องจากจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันฯทั้งหมดขณะนี้ 30 กว่าล้านบาท ได้อยู่กับสมาคมประกันฯ โดยยังไม่ได้มีการโอนให้แต่ละบริษัทที่รับประกันตามสัดส่วนไว้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นข้อตกลงเหมือนกับการประกันข้าวนาปี ซึ่งจะทำการโอนหรือเคลียร์บัญชีให้กันได้ก็เมื่อสรุปปิดโครงการ โดยหากรับประกันแล้วเกิดการเคลม โดยไม่พอเพียงจ่ายค่าสินไหมหรือขาดทุนทางสมาคมประกันฯก็จะไปไล่เบี้ยหรือเรียกเก็บจากแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกันเองในภายหลัง ซึ่งไม่น่ามีปัญหา 
  อนึ่ง สำหรับโครงการประกันโควิดกลุ่มคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ครั้งนี้มีบริษัทร่วมรับประกัน 12 บริษัทด้วยกัน โดยแบ่งกันตามสัดส่วนที่แต่ละบริษัทแจ้งความจำนงมา ซึ่งที่มาเงินค่าเบี้ยที่รับดังกล่าวแยกเป็น กรณีเบี้ยฯคุ้มครองเสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเบี้ย 16,440,000 บาท ซึ่งมาจากสมาคมประกันฯออกให้เอง 6,440,000 บาท ส่วนที่เหลือ 10 ล้านบาทมาจาก 12 บริษัทประกันฯช่วยกันลงขันจ่ายค่าเบี้ยฯกันเอง ส่วนกรณีค่าเบี้ยฯเจอจ่ายจบเป็นเงินที่มาจากคนนอกบริจาคซื้อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่คิดเป็นจำนวน 17,262,000 บาท
  แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นหากกรณีค่าสินไหมจ่ายบุคลากรแพทย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวนสูงหรือเกินวงเงินค่าเบี้ยฯที่บริษัทประกันสมาชิกทั้งหมดได้ร่วมกันรับไว้ ก็คงไม่มีปัญหา สืบเนื่องจากทั้ง 12 บริษัทประกันฯที่ทั้งเป็นคนลงขันกันจ่ายเบี้ยฯและร่วมกันรับประกันไว้ตามสัดส่วน ต่างก็มีการกระจายประกันภัยต่อออกต่างประเทศไว้กับบริษัทรับประกันภัยยักษ์ใหญ่ชั้นนำไว้อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวล โดยทั้ง 12 บริษัทประกอบไปด้วย บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.ไทยวิวัฒน์ประกันภัย บมจ.แปซิฟิก ครอสประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และบมจ.เอเชียประกันภัย 
  อนึ่ง สำหรับผลดำเนินงานรับประกันโควิดกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องขณะนี้หากดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อและวงเงินเคลมของโครงการข้างต้น กรณีเจอจ่ายจบ หากถ้ามีผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน 1,726 คน เคลมสินไหมเจอจ่ายจบรายละหมื่นบาท ก็จะขาดทุนทันที แต่หากเป็นกรณีเคลมประกันกลุ่มกรณีเสียชีวิตบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนั้นหากพบว่ามีผู้เสียชีวิตเกิน 16 ราย จึงจะขาดทุน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่ได้คิดถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ เข้าไปด้วย เนื่องจากเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่สมาคมฯเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรแพทย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จึงไม่มีค่าใช้จ่าย
1,620