เซ็น‘แอพ’ผ่านไลน์ รับพรก.ฉุกเฉิน-ตัวแทนฯชงคปภ.ปลดล็อก 24 Mar 2020

เซ็น‘แอพ’ผ่านไลน์
รับพรก.ฉุกเฉิน-ตัวแทนฯชงคปภ.ปลดล็อก

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(Thaifa) เปิดเผยว่า
ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บวกกับล่าสุดรัฐบาลได้ออกพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 26 มี.ค. 2563 ทางสมาคมตัวแทนฯมีความเป็นห่วงต่ออาชีพตัวแทนคงจะประสบกับปัญหาความยุ่งยากในการประกอบอาชีพขายประกันเป็นอย่างมาก โดยการออกไปขายประกันให้กับลูกค้าคงจะเป็นเรื่องทำได้ค่อนข้างลำบาก
ด้วยเหตุนี้ล่าสุด ทางสมาคมตัวแทนฯก็ได้มีการทำจดหมายไปถึงดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อขอผ่อนผันอนุญาตให้ตัวแทนหลังจากสื่อสารตกลงกับลูกค้าในการจะซื้อประกันชีวิตแล้ว ก็ขออนุญาตคปภ.ให้เปิดช่องให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถส่งเอกสารใบคำขอและใบเสนอขายผ่านทางไลน์ไปยังลูกค้าได้ และให้ลูกค้าเซ็นตอบรับส่งกลับมาผ่านทางไลน์
ส่วนเอกสารหลังลูกค้าเซ็นแล้วเป็นเอกสารต้นฉบับตัวจริง ก็สามารถจะให้ลูกค้านำส่งทางจดหมายมายังบริษัทได้ โดยเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็คงไม่อยากจะพบตัวแทนอยู่แล้ว ในภาวะที่เสี่ยงเช่นนี้ โดยตนเองคงจะติดตามเรื่องที่ขอดังกล่าวนี้ให้ออกมาเร็ว เพื่อจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขายประกันของอาชีพตัวแทนทั้งระบบในเวลานี้

1,517