เตือนระวังเสี่ยง! ห่วงHome Isolationฉุดประกันทรุด 21 Jul 2021

เตือนระวังเสี่ยง!
ห่วงHome Isolationฉุดประกันทรุด

    แหล่งข่าวจากวงการประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการหารือร่วมระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ถึงกรณีจะยินยอมผ่อนปรนให้ใช้แนวทาง Home Isolation (การกักตัวดูแลตัวเองที่บ้าน) และ Community Isolation (การดูแลตนเองในชุมชน) สำหรับลูกค้าบริษัทประกันฯที่ไม่ได้ซื้อค่ารักษาพยาบาลในกรณีเป็นคนไข้นอก (OPD)  แต่ซื้อค่ารักษาพยาบาลในกรณีเป็นคนไข้ใน (IPD) สามารถทำการเบิกในลักษณะคนไข้นอกได้ หากเกิดป่วยติดเชื้อโควิดแล้วเข้าทำการรักษากักตัวที่บ้านตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นคนไข้ระดับสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ  
    โดยทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยเห็นด้วยโดยไม่ติดใจ หากจะให้เบิกในลักษณะกรณีเป็นคนไข้นอก  ขณะที่สมาคมประกันชีวิตไทยแม้จะไม่เห็นด้วย แต่ก็จำยอมรับปากทางคปภ.ไป โดยขั้นตอนถัดจากนี้ไปก็คงจะต้องรอนายสุทธิพล

ทวีชัยการ เลขาฯคปภ.จัดทำรายละเอียดออกมาให้ชัดเจนว่า ประเด็นใดที่จะอนุญาตให้เบิกได้ และเบิกไม่ได้
“เรื่องนี้คงยังไม่ได้ข้อสรุปเสียทีเดียว คงต้องรอ เพราะจริงๆ แล้วบริษัทประกันชีวิตก็บอกไปแล้วว่าเรื่องนี้ ไม่ได้อยู่ใต้ภายใต้ความคุ้มครองกรมธรรม์เลย เขาไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้ ธุรกิจประกัน เขามองว่าไม่อยู่ในขอบข่ายคุ้มครองเลย เพราะตอนคิดคำนวณเบี้ย ไม่เคยเอาไปคิดด้วยเลย แล้วจู่ๆ รัฐจะให้ไปรับผิดชอบ คงไม่ถูก ถ้าจะให้ช่วยเหลือ ก็ต้องมีข้อจำกัด ต้องกำหนดค่าใช้จ่ายออกมาให้ชัดเจน อะไรที่เรารับไหว และไม่ไหว ก็คงจะต้องมาคุยกันอีกที ถ้าจะให้ทำคล้ายกับการทำ CSR แล้วอนุญาตให้เอาตัวนี้เข้ามาอยู่ในการ
คำนวณลอสเรโชด้วย วิธีนี้จะเป็นการช่วยๆ กันน่าจะเหมาะสมกว่า ไม่ต้องไปแตะเรื่องเงื่อนไขกรมธรรม์เลย มันจะวุ่น เพราะสถานพยาบาล เป็นสถานที่ประกอบโรคศิลปะ เขาถึงเรียกสถานพยาบาล แต่ Home Isolation มันไม่ใช่ แต่จะให้เรียกเป็นสถานพยาบาล มันใช้กันไม่ได้”
ทั้งนี้สมาคมประกันชีวิตไทยก็ได้บอกทางคปภ.ไปแล้วว่า ถ้าจะให้ช่วย ก็ต้องมีกฎและกติกา แน่นอน อย่างเช่นการจ่ายต่อครั้งไม่เกินเท่าไหร่ และสิ่งสำคัญควรจะทำแบบสป.สช. ที่ใช้เป็นเกณฑ์กติกาเวลาโรงพยาบาลเอกชนทำเรื่องเบิกกับสป.สช. เพราะมิฉะนั้นหากไม่มีราคากลางที่เป็นมาตรฐาน ก็จะเกิดปัญหา เพราะราคาค่ารักษาหรือบริการของแต่ละรพ.เอกชนจะเรียกเก็บสูงต่ำไม่เท่ากัน รวมถึงกรณีหากจะให้บริษัทประกันชีวิตจ่ายเรื่องของค่าอุปกรณ์อย่างเครื่องวัดออกซิเจน หรือ Rapbit Test ก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทประกันเคยจ่ายเลย หรือกระทั่งค่าอาหารกรณีเป็นผู้ป่วยนอก จะให้จ่ายได้อย่างไร
“ประเด็นที่น่าสนใจและอยากฝากไปถึงคปภ.ก็คือ เวลาที่ทุกบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
โปรดักส์ประกันออกมาจำหน่าย เขาจะพัฒนาจากความเสี่ยงที่เขารับได้และรับไม่ได้ และเอาความเสี่ยงมาคิดเบี้ยประกัน แต่เมื่อไหร่ก็ตาม ถ้ารัฐใช้อำนาจมาขยายความเสี่ยงของบริษัทประกัน ในส่วนที่เขาไม่ได้คิดเบี้ยเผื่อไว้เลย มันจะเกิดประเด็นความผิดพลาด และนำไปสู่ปัญหา เงินกองทุนของบริษัทจะลดน้อยถอยลง ถ้าเคลมตรงนี้จำนวนมาก ซึ่งบริษัทไม่ได้คำนวณความเสี่ยงมาก่อน เขาก็อาจจะประสบปัญหา Loss Ratio สูง ซึ่งบริษัทไหนจะรอดไม่รอด มันก็ขึ้นอยู่กับลอส ใหญ่มากน้อยขนาดไหน”แหล่งข่าววงการประกันชีวิต กล่าว

1,517