เปิดอบรมปกติได้ ส.ตัวแทนฯประเดิม6จว./ติวออนไลน์ขลุกขลัก 7 Jun 2020

เปิดอบรมปกติได้
ส.ตัวแทนฯประเดิม6จว./ติวออนไลน์ขลุกขลัก

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (Thaifa) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (8 มิ.ย.2563) สมาคมตัวแทนฯได้คลายล็อคอนุญาตให้เดือนมิ.ย.นี้เป็นต้นไปสามารถเปิดทำการจัดอบรมให้กับตัวแทนประกันชีวิตทั้งขอรับและขอต่อใบอนุญาตได้เหมือนปกติในพื้นที่ 6 จังหวัดที่ขอเข้ามาเป็นประเดิมไปก่อน โดยจะทยอยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ (8 มิ.ย.2563) จัดสอบใน 3 จังหวัดก่อน จากนั้นจะทยอยจัดในอีก 3 จังหวัดที่เหลือ สาเหตุที่สมาคมตัวแทนฯต้องเปิดอบรมปกติครั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ให้กับสมาชิกที่ยังไม่สะดวกกับการเรียนหรืออบรมออนไลน์ เนื่องจากตัวแทนบางคนอยู่ต่างอำเภอ ไม่สะดวกอบรมออนไลน์ หรือตัวแทนบางรายยังใช้โทรศัทพ์เติมเงิน โดยไม่มี Ipad ใช้สื่อสาร จึงทำให้การจะอบรมออนไลน์ทำได้ค่อนข้างลำบาก เพราะหากสายหลุด หรือมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้า
ก็เป็นอุปสรรคในการต้องเชื่อมสัญญาณเข้าอบรมใหม่ ซึ่งการอบรมออนไลน์ต้องต่อเนื่อง จะหยุดหรือสายขาดไม่ได้
ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมตัวแทนฯในส่วนกลางจึงรู้สึกเห็นใจ ก็เห็นว่าน่าจะคลายล็อคให้มีการเปิดอบรมเหมือนปกติที่เคยทำได้ แต่มีเงื่อนไขว่า เราจะต้องรักษาระยะห่างด้วยการจัดอบรมให้ได้ไม่เกิน 20 คนในแต่ละครั้งเท่านั้น โดยหากจังหวัดไหนมีตัวแทนเรียกร้องจะขอให้เปิดอบรมปกติด้วย ก็ขอให้ยื่นเรื่องมาล่วงหน้าสัก14 วัน พร้อมทำแผนเสนอมาว่า จะเปิดวันไหน และมีแผนบริหารจัดการ เช่น มีการคัดกรองอย่างไร หรือมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างไร โดยให้ประธานอนุกรรมการฯจังหวัดนั้นๆ ยื่นเรื่องมาในส่วนกลาง แล้วมาพิจารณา และนำเสนอขออนุญาตสำนักงานคปภ.อนุมัติต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องจัดส่งรูปถ่ายของผู้คัดกรอง ผู้อบรมมีการจัดที่นั่งอย่างไร รักษาระยะห่างเท่าไหร่ มาให้พิจารณาดูด้วย ทั้งนี้สมาคมตัวแทนฯคงจะพิจารณาให้เป็นรายจังหวัดที่เดือดร้อนและมีปัญหาอุปสรรคและขอมาเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในวงกว้างตามมาได้

137