เปิดAIALifeAdvisor สร้างตัวแทนคุณภาพ-อาชีพหลัก/เสริม 4 Sep 2020

เปิดAIALifeAdvisor
สร้างตัวแทนคุณภาพ-อาชีพหลัก/เสริม

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายคนสูญเสียรายได้และขาดความมั่นคงทางอาชีพ ซึ่งเป็นผลกระทบจากข้อจำกัดต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จึงได้เปิดตัวโปรแกรม AIA Life Advisor (AIA LA) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มุ่งสร้างตัวแทนคุณภาพรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็นได้ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ
โปรแกรมดังกล่าวมีระยะสั้นเพียง 2 เดือนเท่านั้น และยังสามารถได้รับค่าส่งเสริมผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท* เพียงแค่เข้าอบรม ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานและทำการขาย ในช่วง 2 เดือนของโปรแกรม
นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา อำนวยความสะดวกให้แก่ว่าที่ตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย
ทั้งนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ คนที่ไม่มีงานประจำ คนที่กำลังหางาน หรือต้องการหารายได้เสริม โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 45 ปี และยังไม่เคยออกรหัสกับ AIA มาก่อน มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือวุฒิม.6 พร้อมมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรมดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยตัวแทนใหม่ให้ทำงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างกำลังพลเพื่อการเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืนในครึ่งปีหลังและในอนาคต

276