เฟ้นหาMDบ.กลางฯใหม่ คณะกรรมการสรรหาชงบอร์ดหาผู้เหมาะสมยังไม่ได้ 30 Sep 2021

เฟ้นหาMDบ.กลางฯใหม่
คณะกรรมการสรรหาชงบอร์ดหาผู้เหมาะสมยังไม่ได้

  แหล่งข่าวจากวงการประกันภัย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 และสอบสัมภาษณ์เพื่อเฟ้นหาตัวบุคคลที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการภายในเดือนตุลาคม 2564 นั้นปรากฏว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือได้ตัวบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว   
  ทั้งที่คณะกรรมการสรรหาได้เปิดให้บุคคลที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางฯ แทนนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการที่ได้แสดงความจำนงลาออกนั้น กระทั่ง มีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8 รายด้วยกัน ซึ่งมีดีกรีเป็นผู้สมัครที่มาจากทั้งบริษัทประกันวินาศภัยสมัครเข้ามาถึง 4 รายด้วยกัน และยังมีผู้บริหารจากภาคธุรกิจอื่นๆ อีก 4 รายที่สนใจสมัครเข้าชิงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างคึกคัก แต่ท้ายสุดก็ต่างพากันผิดหวัง ไม่ได้รับการคัดเลือกแม้แต่คนเดียว จนกระทั่งมาทราบผลกันอย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการหรือบอร์ดบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหาได้แจ้งว่า ไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมได้  
  พร้อมกันนี้บอร์ดยังได้มีมติให้คณะกรรมการสรรหาฯชุดเดิมปฎิบัติหน้าที่ในการสรรหาและเปิดรับสมัครหาบุคคลเข้ามาทำคัดเลือกต่อไป ซึ่งประกอบด้วยนายดลเดช สัจจวีระกุล จากบมจ.วิริยะประกันภัย ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา และอีก 2 รายคือ นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ จากบมจ.ทิพยประกันภัย และนายประหยัด ฐิตะธรรมกุล จากบมจ.สินมั่นคงประกันภัย จะทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาทั้ง 3 ท่าน โดยมีนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายจิระพันธ์ อัศวะธนกุล อดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยทำหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา 
  ต่อเรื่องนี้นายดลเดช สัจจวีระกุล ในฐานะรองประธานบอร์ดบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการดังกล่าว ได้ชี้แจงว่า โดยรวมแล้วคณะกรรม

การสรรหาฯ ยังเห็นว่า คุณสมบัติยังไม่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาขาดคุณสมบัติไป 2 ราย จากกรณีอายุไม่ถึงเกณฑ์ 45 ปี และอีก 1 ราย มีอายุเกิน 60 ปี นอกนั้นผ่านระบบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการดูแล้วต่างเห็นตรงกันว่า ยังไม่เหมาะในตำแหน่ง ก็ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการสรรหาฯจึงได้นำเรื่องนี้เข้ามาเสนอให้บอรด์พิจารณา ซึ่งบอร์ดก็เห็นควรให้มีการเปิดรับสมัครและสรรหาตัวกรรมการผู้จัดการใหม่ โดยบอรด์ได้ฝากเน้นให้ความสำคัญกับตัวบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญด้านไอทีหรือเครื่องไม้เครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ต่อยอดในการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทกลางฯ ตลอดจนการเชื่อมต่อกับภารกิจการทำงานของบริษัทกลางฯที่จะต้องเดินต่อไปข้างหน้าทุกหลากหลายมิติ
ทั้งนี้นายดลเดช ยังกล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาฯ คงจะนำประสบการณ์จากการประกาศรับสมัครในครั้งที่ผ่านมามาพิจารณา และดูว่า มีอะไรที่จำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อคนสนใจสมัครเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า เพื่อจะได้บุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่บอร์ดบริษัทกลางฯได้วางไว้ อย่างเช่นเท่าที่มองไว้ ก็อาจจะมีการขยายเพดานอายุให้เปิดกว้างขึ้น โดยลดอายุการเปิดรับสมัครของผู้สมัครจากอายุต้องไม่ต่ำกว่า 45 ปี ขยายมาเป็นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 40 ปี และขยับการจำกัดอายุต้องไม่เกิน 60 ปี มาเป็นอายุไม่เกิน 55 ปี ซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องมีการคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาว่า จะยึดเกณฑ์ที่อายุเท่าใดกันจึงจะเหมาะสม
นายดลเดช ยังกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม คาดว่า ภายหลังจากการประชุมหารือกรอบคุณสมบัติของผู้สมัครกันเรียบร้อย ก็คงจะเปิดรับสมัครได้กลางเดือนต.ค.หรือไม่ก็ปลายเดือนต.ค.นี้ ส่วนกระบวนการสรรหาคาดว่าจะได้ตัวบุคคลที่เหมาะสมเข้ามารับตำแหน่งหรือเสร็จสิ้นก็คงจะอยู่ราวๆ เดือนก.พ.ปีหน้า ส่วนกรณีการหาผู้จะมาทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทนนายนภดล สันติภากรณ์ที่ได้แจ้งจะหมดวาระการทำงานลงในเดือนธ.ค.นี้นั้นคงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบอร์ดบริษัทกลางฯจะเป็นผู้พิจารณาหาตัวบุคคลที่มาทำหน้าที่นี้อีกที

2,071