เมืองไทยประกันชีวิต สัมมนา “รีวิวพอร์ตครึ่งปี…ปรับความเสี่ยงเป็นความสุข” 10 Jul 2018

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวอุมาพันธุ์  เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ (กลาง) จัดงานและเป็นวิทยากรงานสัมมนา  “รีวิวพอร์ตครึ่งปี…ปรับความเสี่ยงเป็นความสุข” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน พร้อมวางแผนจัดทัพการออม คุ้มครอง และลงทุน ที่จะเปลี่ยน  ความเสี่ยงเป็นความสุขในครึ่งปีหลัง 2561 ให้แก่ลูกค้า และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

218