เหยื่อ2พันรายเฮ! ประกันถอยทึ้งเงินเคลม20ล.ไหม้‘หมิงตี้’ 25 Jul 2021

เหยื่อ2พันรายเฮ!
ประกันถอยทึ้งเงินเคลม20ล.ไหม้‘หมิงตี้’

    จากกรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถังบรรจุสารเคมีของ บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด เกิดระเบิดและไฟลุกไหม้ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  กระทั่งมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากทรัพย์สินเสียหายประมาณ 1,500 กว่าราย แยกเป็นความเสียหายตัวบ้านเรือนมูลค่ากว่า 460 ล้านบาท รถยนต์เสียหาย 179 คัน รถจักรยานยนต์ 13 คัน โดยส่วนใหญ่ความเสียหายจากตัวบ้านหรือคอนโดฯได้มีการจัดทำประกันไว้กับบริษัทประกันในเครือสถาบันการเงินที่ทางนิติบุคคลของโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดฯได้จัดทำไว้ หรือไม่เจ้าของบ้านหรือคอนโดฯ ได้ซื้อประกันอัคคีภัยไว้เอง ซึ่งความเสียหายต่างๆ จะมีบริษัทประกันในเครือธนาคารนั้นๆเข้ามาดูแลซ่อมแซมให้ ขณะที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เสียหาย ก็ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าของรถได้จัดทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยต่างๆ และแจ้งเคลมกับบริษัทประกันให้ทำการซ่อมแซมกัน

ไปแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาว่า ในเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการหารือร่วมกันล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า บริษัทประกันฯต่างๆ ที่ได้ทำการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือคอนโดฯที่เสียหายของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ไปแล้ว รวมไปถึงบริษัทประกันที่ซ่อมแซมและทำเคลมรถยนต์ของลูกค้าที่ได้รับความเสียหายครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้อย่าไปไล่เบี้ยเรียกร้องเอาเงินค่าสินไหมที่จ่ายให้ลูกค้าไปแล้วคืน กับในวงเงินความรับผิดบุคคลภายนอกที่โรงงานหมิงตี้เคมีคอลได้ซื้อไว้ในวงเงินเอาประกันเพียงแค่ 20 ล้านบาท ซึ่งโรงงาน
หมิงตี้ฯได้ซื้อไว้พร้อมกับกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน(IAR)ในวงเงิน379ล้านบาท โดยมีหลายบริษัทประกันที่ร่วมกันรับไว้ตามสัดส่วนได้แก่ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยรับประกันไว้ในสัดส่วน 40% ,บมจ.ทิพยประกันภัย และบมจ.นวกิจประกันภัยในสัดส่วนเท่ากันคือรายละ 20% ส่วนที่เหลืออีก 2 บริษัทคือ บมจ.วิริยะประกันภัย และบมจ.คิงไวประกันภัยในสัดส่วนบริษัทละ 10%
ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ของทั้งรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับความเสียหายและเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งไม่ได้มีการจัดซื้อประกันภัยไว้คุ้มครอง แล้วได้รับผล
กระทบจากความเสียหายจากไฟไหม้ในครั้งนี้ได้ใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากวงเงินความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 20 ล้านบาทที่โรงงานได้ซื้อกับบริษัทประกันฯต่างๆ เอาไว้ ทั้งนี้เพื่อบริษัทประกันฯที่เป็นเจ้าหนี้ต่างๆ จะได้ไม่เป็นการไปเบียดบังหรือแย่งกันใช้สิทธิ จนกระทั่งทำให้วงเงิน 20 ล้านบาทดังกล่าวไม่เพียงพอจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้ซื้อประกันภัย ซึ่งมีถึงจำนวนกว่า 2,000 รายด้วยกัน เพราะเท่าที่ทราบ มีบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังเป็นบ้านไม้เก่าๆ ไม่มีการทำประกันจำนวนมาก ดังนั้นด้วยเหตุนี้ทางคปภ.และสมาคมประกันฯอยากจะให้บริษัทประกันที่เป็นเจ้าหนี้ไปใช้สิทธิเรียกร้องเอาเงินค่าสินไหมที่จ่ายไปแล้วให้ลูกค้าคืนเอากับทางเจ้าของโรงงานหมิงตี้เคมี
คอลมากกว่า
ต่อเรื่องนี้นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคม
ประกันฯและคปภ.ได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีประกันหรือซื้อประกันคุ้มครองเอาไว้ จึงมีมติเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า จะให้แต่ละบริษัทไปเรียกร้องเงินค่าสินไหมที่จ่ายไปเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ให้กับลูกค้าคืนกับทาง
โรงงานหมิงตี้ฯแทน โดยในส่วนของบมจ.กรุงเทพประกันภัยต้นสังกัดของตนเองก็ได้มีการเคลมค่าสินไหมในส่วนของลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ฯไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านบาท ก็คงจะไปไล่เบี้ยเรียกร้องเอาคืนกับทางโรงงานหมิงตี้ฯเป็นการต่อไป

1,803