เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เติบโตต่อเนื่อง 12 Mar 2018

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เติบโตต่อเนื่อง

โชว์มูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 102,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%

 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานของปี 2560   โดยมีผลงานที่โดดเด่น  ดังนี้

1.มูลค่าสินทรัพย์การลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว ภายใน  5 ปี โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 102,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตที่รวดเร็วมาก

2.เบี้ยประกันภัยรายใหม่ (FYP+SP) 7,800 กว่าล้านบาท  เพิ่มขึ้น 5%  และมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 23,000 ล้านบาท

3.สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรายใหม่ของแต่ละช่องทางขาย :  ช่องทางการขายผ่านตัวแทน 15%  ช่องทางการขายผ่านธนาคาร 59%  และช่องทางการขายทางเลือกอื่น 26%

4.แบบประกันยูนิตลิ้งค์ ยังเป็นแบบประกันที่ขายดีทั้งในช่องทางการขายผ่านธนาคารและช่องทางขายผ่านตัวแทน  โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมปีแรก 1,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129%

นางสาวปรมาศิริ  มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยช่องทางการขายผ่านตัวแทน บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างตัวแทนคุณภาพ โดยบริษัทฯสามารถผลิตตัวแทนสำหรับขายแบบประกันยูนิตลิ้งค์ในช่องทางการขายผ่านตัวแทนได้ 230 คนภายใน 1 ปี  ด้านช่องทางการขายผ่านธนาคาร ในปีทีผ่านมา บริษัทได้มีการต่อสัญญาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารทีเอ็มบี เป็นเวลา 15 ปี และร่วมพัฒนาแบบประกันให้เหมาะสมกับลูกค้าของทีเอ็มบี   สำหรับช่องทางการขายทางเลือกอื่นๆ มีการเติบโตสูงถึง 101%

ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563  บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลักเช่นเดิม ด้วยกลยุทธ์หลัก ได้แก่

1.การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการบริการ การให้คำแนะนำ และการติดต่อบริษัท            โดยนำดิจิตอลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ ในการพิจารณาความสนใจส่วนบุคคลของลูกค้า และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

2.มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ ที่ผสมผสานนวัตกรรมใหม่  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3.พัฒนาฝ่ายขายและช่องทางจัดจำหน่ายให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งในด้านการติดต่อกับลูกค้า และการสร้างทีมงานฝ่ายขายให้เป็นระดับมืออาชีพ รวมทั้งมีโปรแกรมฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน

4.การสร้างบุคลากรให้มีคุณค่า  ด้วยโครงสร้างทางวัฒนธรรมองค์กรในแบบเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์

นางสาวปรมาศิริ  กล่าวเพิ่มเติม ว่า จากกลยุทธ์หลักนี้  บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะมีลูกค้าเพิ่มเป็น 1.6 ล้านคน จากปัจจุบันมีอยู่ 800,000 ราย  และคาดว่าเบี้ยประกันรับปีแรกจะมีการเติบโตตามแผนงานที่วางเป้าหมายไว้

ทุกสิ่งที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตดำเนินการ เพราะเราต้องการเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อการประกันชีวิต  ซึ่งหมายความว่า ถ้าประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันชีวิต เขาก็จะมีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคง  เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น และส่งผลให้สังคมไทยมีความแข็งแรง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในตอนท้าย

นายบ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจัดจำหน่าย  เปิดเผยว่า  ในปี 2560  บริษัทฯได้มีการนำสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดกลับมาบริหารงานเอง จากเดิมที่บริษัทฯว่าจ้างผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งทีมงานฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี  โดยเลือกลงทุนในประเทศไทยเป็นหลักและเน้นผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  เพื่อให้บริษัทฯและลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่ดี

นายอภิรักษ์  จิตรานนท์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ  กล่าวว่า ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯสามารถพิจารณาสินไหมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีการพัฒนาการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ประเภทดีเด่น ติดต่อกัน 2 ปีต่อเนื่อง   สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่างจากบริษัทประกันอื่นๆ  ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในแบบ FWD Way เพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตในทุกๆด้าน

212