เอไอเอ ประเทศไทย ตอบรับความสำเร็จของงาน
AIA Centennial Run
กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 100
ปีกลุ่มบริษัทเอไอเอ พร้อมคนเข้าร่วมงาน กว่า
20,000 คน” 11 Nov 2019

เอไอเอ ประเทศไทย ตอบรับความสำเร็จของงาน AIA Centennial Run กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลครั้งใหญ่ ฉลองครบรอบ 100 ปีกลุ่มบริษัทเอไอเอ พร้อมคนเข้าร่วมงาน กว่า 20,000 คน

อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร – 10 พฤศจิกายน
2562, เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ
จัดงาน “AIA Centennial Run” กิจกรรมเดิน-
วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคำมั่นสัญญา “Healthier,
Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” นำโดยนายอัลเจอร์ ฟัง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย
ที่มาร่วมวิ่งไปพร้อมกับเหล่านักวิ่งสายแกร่งที่ข้ามผ่านความเจ็บป่วยจากโรค
ร้ายแรง (CI Survivors) จำนวน 100 คน พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า
20,000 คน โดยในงานยังมี AIA Ambassador ของประเทศไทย อาทิ
หมาก-ปริญ สุภารัตน์ AIA Vitality Ambassador, บอย-ปกรณ์
ฉัตรบริรักษ์ AIA Unit Linked Ambassador, และ บ๊อบ-ณัฐธีร์
โกศลพิศิษฐ์ AIA Prestige Ambassador
ร่วมสร้างปรากฏการณ์ส่งต่อความสุขและสุขภาพที่ดีแก่คนไทยทั่วประเทศ
ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมมอบให้กับ 10 องค์กรการกุศล
เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม
นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย
กล่าวว่า
“ปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษอีกหนึ่งปีของกลุ่มบริษัทเอไอเอที่ได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ
100 ปี ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบครั้งสำคัญนี้
แต่ละประเทศที่เอไอเอ ดำเนินธุรกิจอยู่รวม 18 ประเทศ
ได้ร่วมทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งปีในธีม 100 สำหรับ เอไอเอ
ประเทศไทย เราได้จัดงาน AIA Centennial Run กิจกรรมเดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพและการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ขึ้น
ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 100
ปีของกลุ่มบริษัทเอไอเอแล้ว ยังเป็นการสานต่อกิจกรรม AIA Sharing A
Life ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เอไอเอ ประเทศไทย ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าพนักงาน ตัวแทน ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เอไอเอ ประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท อัพไฟว์ จำกัด
คุณเคท 085-806-5605 E-Mail : up5.katesiri@gmail.com
จัดขึ้นทุกปี โดยความสำเร็จในครั้งนี้ เห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
AIA Centennial Run ทั้งสิ้นกว่า 20,000 คน
แสดงให้เห็นว่าคนไทยในปัจจุบันเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพเ
ป็นอย่างมาก โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้แก่ 10
องค์กรการกุศล เพื่อช่วยสนับสนุนสังคมไทยของเราให้ดียิ่งขึ้นไป
และภายในงานเอไอเอ ประเทศไทย
ยังได้ส่งต่อไม้บาตองซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลอง 100 ปี
ให้กับฮ่องกงซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทเอไอเออีกด้วย”
ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ขอขอบคุณประชาชนคนไทยกว่า 20,000
คนที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ 100
ปีกลุ่มบริษัทเอไอเอ
รวมถึงพันธมิตรอันหลากหลายที่มาร่วมทำความดีตอบแทนสังคมในงาน AIA
Centennial Run ซึ่งเอไอเอ
ยังคงมุ่งยกระดับทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนทั่วภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับพัฒนาสังคมในแต่ละประเทศที่เอไอเอ
ดำเนินธุรกิจอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier,
Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ
กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ
“กลุ่มบริษัทเอไอเอ”)
เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ
มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชีย-แปซิฟิก
ทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน
และกัมพูชา และเป็นผู้ถือหุ้น 97% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา
และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย ในเดือนเมษายน 2562
เอไอเอได้รับการอนุมัติในการเป็นสำนักงานผู้แทนในประเทศเมียนม่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท อัพไฟว์ จำกัด
คุณเคท 085-806-5605 E-Mail : up5.katesiri@gmail.com
เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462
โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)
ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต
และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2562 ที่ 256 พันล้านเหรียญสหรัฐ
กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มคร
องชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย
ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงา
น ประกันสินเชื่อ
และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน
พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมาก
กว่า 34 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16
ล้านคน
กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts
(ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-
Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

510