เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ
เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA)
ครั้งที่ 37 ประจำปี
2563 30 Jul 2020

เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ

เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ครั้งที่ 37 ประจำปี

2563

นายอัลเจอร์ ฟัง (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย
นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพจำนวน 24 ท่าน เข้ารับโล่และเกียรติบัตร
ในงานรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (Thailand National
Quality Awards: TNQA 37th) โดยนับเป็นปีที่ 13 ติดต่อกันที่เอไอเอ
ประเทศไทย สามารถครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
โดยมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 1,190 ท่าน นอกจากนี้
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างยอดเยี่ยม
และโดดเด่นทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ
และความจริงใจในการบริการลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต
เพื่อให้ลูกค้ามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดั่งคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier,
Longer, Better Lives’ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ณ
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

120