เอไอเอ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช
ไชน่าทาวน์ เปิดโครงการ ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง’
(Excellent Center) 25 Nov 2019

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
เปิดโครงการ ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง’

(Excellent Center)
มอบการดูแลสุขภาพตาแบบครบวงจร

กรุงเทพมหานคร, 21 พฤศจิกายน 2562 – เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย
นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ แพทย์ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ
ลงนามข้อตกลงร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โดยมี
นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ร่วมลงนาม
เพื่อยกให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคตา
(Excellent Center) ด้วยการรักษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
การให้บริการในระดับแนวหน้า
พร้อมทั้งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา
และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย
ให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบวงจร
นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ แพทย์ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ
เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center)
เป็นโครงการที่เอไอเอได้ผนึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ
ประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เน้นการส่งมอบคุณค่าที่ดีเลิศแก่ลูกค้าเอไอเอ
ทั้งด้านการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
การดูแลรักษาพยาบาลที่ดีและมีมาตฐาน พร้อมด้วยการบริการที่ประทับใจ
ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเอไอเอ
ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer,
Better Lives”
สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
เป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโรคต่างๆ เกี่ยวกับดวงตา
ครอบคลุมหลากหลายโรค อาทิ
 โรคทั่วไปทางตา โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษา โรคทางตา
เช่น สายตาผิดปกติ, ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก
 โรคทางจอตา และวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษา ผ่าตัด
รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์จอตา เช่น โรคจอตาเสื่อม, เบาหวานขึ้นตา,
จอตาหลุดลอกพังผืดจอตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจอตา
 โรคกระจกตา โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัดโรคทางกระจกตา เช่น
โรคติดเชื้อทางกระจกตา, กระจกตาอักเสบ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
 โรคต้อหิน โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัด
รวมถึงฉายแสงเลเซอร์ในโรคต้อหินชนิดต่าง ๆ
โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
 โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา
และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ โดยจักษุแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านตกแต่งและเสริมสร้าง
 โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อตา ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อตา
เช่น เห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกกดเส้นประสาท หนังตาตก
โดยผู้เชี่ยวชาญโรคประสาทจักษุ
 โรคตาในเด็กและตาเข สายตาผิดปกติในเด็ก การตรวจสายตาในเด็ก
ตรวจวินิจฉัย และแก้ไขภาวะตาขี้เกียจในเด็ก ผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น
โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาในเด็กและตาเข
นายแพทย์สมสกุล กล่าวเสริมว่า “เอไอเอ
ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผ่านโครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center)
โดยเราจะคัดสรรโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ
เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอ ได้มีทางเลือกในการรักษาพยาบาลที่ดีและเหมาะสม
ซึ่งเรายังคงมีแผนความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
เพื่อยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง
ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการข
องเรา”

435