แก้ปมเคลียร์ลูกค้าวุ่น คปภ.จ่อรื้อแนวปฏิบัติรับกธ.สุขภาพใหม่ 7 Apr 2021

แก้ปมเคลียร์ลูกค้าวุ่น
คปภ.จ่อรื้อแนวปฏิบัติรับกธ.สุขภาพใหม่

  แหล่งข่าวจากสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ในเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จะเสนอให้ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ.ได้แก้ไขคำสั่งนายทะเบียน ซึ่งได้ออกมาแล้วเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เพื่อรองรับการกรมธรรม์ประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งข้อดีของกรมธรรม์ใหม่ดังกล่าวจะทำให้ต่อไปบริษัทประกันไม่สามารถปฏิเสธการต่ออายุลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพไว้เดิมอยู่แล้วปรากฎว่าระหว่างเวลานั้นเกิดป่วยเป็นโรคร้ายแรง บริษัทหาเหตุปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพในปีถัดไปอย่างเช่นปัจจุบันนี้ได้ ส่วนข้อเสียก็คือ บริษัทประกันเมื่อต่ออายุให้ก็จริง แต่ก็สามารถจะขอชาร์ทขึ้นค่าเบี้ยประกันสูงขึ้นได้ 
  โดยประเด็นที่จะนำเสนอให้เลขาฯคปภ.ทำการแก้ไขในคำสั่งนายทะเบียนก็คือ จากเดิมให้บริษัทประกันออกหนังสือสอบถามลูกค้าเป็นรายๆ บุคคลไป พร้อมกับมีการทำเปรียบเทียบด้วยระหว่างกรมธรรม์ประกันสุขภาพเก่ากับกรมธรรม์มาตรฐานใหม่ ซึ่งปรากฏว่า แต่ละแบบประกันสุขภาพมีเป็นพันๆ แบบ บางอันก็เปรียบเทียบกันได้ลำบากว่าอะไรดี และอะไรไม่ดี โดยกรมธรรม์เก่าอาจจะตอบโจทย์ผู้เอาประกันบางราย แต่ของใหม่ก็ใช่จะตอบโจทย์ผู้เอาประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้จะมีข้อดีเรื่องของการการันตีการต่ออายุผู้เอาประกันก็ตาม โดยบริษัทไม่มีสิทธิปฏิเสธ 
  ดังนั้นด้วยเหตุนี้เองทางคปภ.และภาคเอกชนได้หารือร่วมกันแล้วก็มีความเห็นว่า หากยังยืนใช้คำสั่งนายทะเบียนเดิม ก็จะทำให้ลำบากและยุ่งยากในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายบริษัทประกันสูงขึ้น หลักใหญ่จะเปรียบเทียบกรมธรรม์ลำบาก เพราะความคุ้มครองไม่เหมือนกัน รวมทั้งมาตรฐานไม่เหมือนกัน พอเปรียบเทียบไปแล้ว เผื่อไม่ครบถ้วน ก็จะกลายเป็นผลเสียตามมาอีกเยอะแยะ ดังนั้นจึงลงความเห็นร่วมกันว่า น่าจะแก้ไขคำสั่งใหม่โดยกำหนดให้บริษัทประกันเพียงแต่ทำจดหมายแจ้งให้ผู้เอาประกันรับทราบ หรือรับรู้ โดยบริษัทประกันเพียงทำอย่างไรให้ผู้เอาประกันเรียนรู้เองหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอาจจะมีการตั้งเป็นลักษณะคอลเซ็นเตอร์เพื่อให้มีการแจ้งหรือสอบถามข้อมูลแล้วคอลเซ็นเตอร์ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับผู้เอาประกันน่าจะเหมาะกว่า จากนั้นก็ให้ลูกค้าที่เอาประกันไว้เดิม ตัดสินใจในการเลือกที่จะต่ออายุประกันในลักษณะกรมธรรม์เดิมที่เคยทำไว้อยู่แล้ว หรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้กรมธรรม์มาตรฐานใหม่ ก็คงขึ้นอยู่กับลูกค้าเอง
1,166