แนะนักขายเร่งพัฒนา ชูคุณภาพรับอุตสาหกรรมถูกดีสรัป 7 Sep 2020

แนะนักขายเร่งพัฒนา
ชูคุณภาพรับอุตสาหกรรมถูกดีสรัป

นายบรรยงค์ วิทยวีรศักดิ์ ประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก(APFinSA) เปิดเผยว่า จากกรณีของออสเตรเลียที่มีการลดค่านายหน้า ตัวแทน ลงเหลือต่ำมาก เช่นบางแบบเหลือ 5% มีความเข้มงวดมากในการควบคุมการขายประกันชีวิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเน้นให้ตัวแทนหารายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแทน ทำให้ค่าธรรมเนียมในการวางแผนทางการเงินสูงมาก ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงประกันชีวิตยากขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่เหลืออยู่ในอาชีพจะเน้นขายลูกค้ารายใหญ่เพราะมีกำลังจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
สำหรับ ทิศทางการลดค่านายหน้าตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทยว่า ไทยมีการลดค่านายหน้าลงมาตลอด 20 ปี จากเฉลี่ยที่ 50% ปัจจุบันเหลือ 20-30% ขณะที่คุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตไทยเริ่มได้รับการพัฒนาเป็นที่ปรึกษาการเงินเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องการวางแผนภาษีเกษียณอายุ หรือวางแผนประกันภัยจากบริษัทต้นสังกัดและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)
“ถ้าเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จะอยู่ได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดมาพลิกโฉม(disrupt)อุตสาหกรรมของเราในอนาคต ตัวแทนที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองจะค่อยๆ ออกจากอาชีพ ขณะที่ยอดเบี้ยประกันยังเท่าเดิมหรือลดลงนิดหน่อย ผู้ที่ยังอยู่คือคนที่จะได้ชื่นชมกับดอกผลที่ได้ลงทุน”นายบรรยง สรุป

170