โควิดทุบ-กฎเหล็กซ้ำ! ประกันชีวิตโชว์ไตรมาสแรก‘คาร์เรโช’แผ่ว 18 Jun 2020

โควิดทุบ-กฎเหล็กซ้ำ!
ประกันชีวิตโชว์ไตรมาสแรก‘คาร์เรโช’แผ่ว

จากการสำรวจรายงานตัวเลขคาร์เรโช (Capital
Adequacy Ratio) ของไตรมาสสุดท้าย(ต.ค.-ธ.ค.)ปี 2562 ภายหลังใช้กฎเหล็ก RBC 2 เป็นไตรมาสแรกเป็นทางการ เท่าที่มีการลงเปิดเผยในเว็บไซด์บริษัทประกันชีวิตต่างๆของ 9 บริษัท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ที่ยังใช้เกณฑ์RBC1 ปรากฎว่า 1.บมจ.กรุงเทพประกันชีวิตจากไตรมาสสาม อยู่ที่ 308% มาไตรมาสสุดท้าย อยู่ที่ 314% 2.กรุงไทยแอกซ่าฯ จากไตรมาสสาม อยู่ที่ 252% ขยับขึ้นเป็น 300% ในไตรมาสสุดท้าย 3.บมจ.เจนเนอราลี่ฯ(ไทยแลนด์) จากไตรมาสสามอยู่ที่ 313.70% ขยับเหลืออยู่ที่ 267% ในไตรมาสสุดท้าย
4.บมจ.ไทยพาณิชย์ฯจากไตรมาสสาม 434% ลดเหลืออยุ่ที่ 401.16% ในไตรมาสสุดท้าย 5.บมจ.ไทยประกันชีวิตจากไตรมาสสามอยู่ที่ 408.97% ลงมาเหลือ 395.01% ในไตรมาสสุดท้าย 6.บมจ.ไทยรีประกันชีวิตจากไตรมาสสามอยู่ที่ 371% ขยับขึ้นเป็น 407.38% ในไตรมาสสุดท้าย 7. บมจ.ไทยสมุทรฯจากไตรมาสสามอยู่ที่ 374% ขยับขึ้นเป็น 409% ในไตรมาสสุดท้าย 8.บมจ.MBKLife จากไตรมาสสามอยู่ที่ 304.53% ขยับขึ้นเป็น 336.29% ในไตรมาสสุดท้าย และ9.บมจ.พรูเดนเชียลฯจากไตรมาสสามอยู่ที่ 469% ขยับลดลงเหลือ 429% ในไตรมาสสุดท้าย
หากดูจากไตรมาสแรกของปี2563หรือปีนี้ที่เป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 เท่าที่ดูคาร์เรโชที่ปรากฏบนเว็บไซด์เปรียบเทียบกับไตรมาสสุดท้ายปี2562 มี 7 บริษัทด้วยกัน พบว่าส่วนใหญ่ลดลง อาทิ 1.บมจ.กรุงเทพฯ จากไตรมาสสุดท้ายอยู่ที่ 314% ขยับลงมาอยู่ที่ 266% ในไตรมาสแรกปีนี้ 2.บมจ.เจนเนอราลี่ฯในไตรมาสุดท้ายอยู่ที่ 267% ลดลงมาเหลือ 146.46% ในไตรมาสแรกปีนี้ 3.บมจ.ไทยประกันชีวิตจากไตรมาสสุดท้าย 395.01% ลงมาอยู่ที่ 336.14%ในไตรมาสแรก 4.บมจ.ไทยรีฯจากไตรมาสสุดท้าย 407.38% ลงมาอยู่ที่ 375% ในไตรมาสแรก 5.บมจ.ไทยสมุทรฯจากไตรมาสุดท้าย 409% ขยับมาอยู่ 381% 6.บมจ.MBKLife จากไตรมาสสุดท้ายอยู่ที่ 336.29% ขยับลงมาอยู่ที่ 207.40% ในไตรมาสแรก และ7.บมจ.พรูเดนเชียลฯจากไตรมาสสุดท้าย 429% ลดลงมาอยู่ที่ 364%

235