โตเกียวฯติดสปีด ตั้งFYP1,400ล.5พันตัวแทน 12 Jan 2020

โตเกียวฯติดสปีด ตั้งFYP1,400ล.5พันตัวแทน

นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการ KICK OFF ปี 2563 ซึ่งเป็นปีก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของบริษัทที่จะต้องเดินหน้าต่อให้ดีกว่าทศวรรษแรกหรือ 10 ปีแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างดีมาก ยอดขายผ่านช่องทางตัวแทนเติบโตตามเป้าหมายและทะลุเป้าหมาย
ปี 2563 ตั้งเป้าหมายเบี้ยปีแรก(FYP)ผ่านช่องทางตัวแทน 1,400 ล้านบาท เติบโต 15% จากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งทำได้ 1,250 ล้านบาท โต 40% อัตราการเติบโตของปี 2563 ต่ำกว่าการเติบโตของปีที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่ยากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับฐานเบี้ยปีแรกมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนเบี้ยต่ออายุตั้งเป้าหมายที่ 4,600 ล้านบาท รวมเบี้ยช่องทางตัวแทนในปีนี้ประมาณ 6,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ตั้งเป้าหมายตัวแทนทั้งหมดปีนี้ให้ถึง 5,000 คน จากปัจจุบันอยู่ระดับ 4,000 คน จึงเป็นปีที่บริษัทสนับสนุนให้มีการรีครูทตัวแทนใหม่เพิ่มขึ้น
“ไตรมาสแรกเรามีแผนจะออกกรมธรรม์ควบการลงทุน เน้นเจาะตลาดคนวัยทำงานที่ต้องการออมเงิน สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนในโอกาสเดียวกัน” นายสมโพชน์ กล่าว

450