โลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน! 3 May 2018

“เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนตามโลก”

            วันนี้รูปแบบของการทำธุรกิจนั้น  เปลี่ยนไปจากเดิมมาก และสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือ เทคโนโลยีการเงิน จาก   กลุ่มอุตสาหกรรม ฟินเทค ที่เข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และวิธีทำธุรกิจของโลก

            โดยเฉพาะในประเทศไทยที่คริปโตเคอเรนซี่ หรือ สกุลเงินดิจิตอล คือเทคโนโลยีทางการเงินที่จะเข้ามาปฏิวัติวิธีคิดและวิธีทำธุรกิจของคนที่มองเห็นโอกาส

คริปโตเคอเรนซี่ คือเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือหนึ่ง ที่ผู้ศึกษาและทำความเข้าใจ จึงจะสามารถนำไป สร้างประโยชน์ในการทำธุรกิจได้

วันนี้ต้องยอมรับว่าวิธีคิด ของผู้ประกอบการบางส่วน ในประเทศนั้น ยังไม่สามารถ ตามทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น แต่เราในฐานะผู้ประกอบการ เราควรจะติดตามข่าวสาร และปรับตัวเองให้ทันกับกระแส ของการเปลี่ยนแปลงของโลกทางการเงิน และเมื่อเราเข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น คือ “ โอกาส ”

เรื่องของ คริปโตเคอเรนซี่ ผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นได้ชัด ก็คือ ในประเทศไทยของเราเอง มีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยี เข้ามาในอุตสาหกรรมทางการเงินมากขึ้น

ซึ่งเป็นสถานการณ์ ของอุตสาหกรรมการเงินและเทคโนโลยี ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกคนต่างต้องลองผิดลองถูก ในแนวทางของตัวเอง และใช้ความล้มเหลว หรือความผิดพลาด มาเป็นแนวทางในการมาปรับปรุงและสร้างสิ่งที่ถูกต้องใหม่ขึ้นมา

ผมเองมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของ เทคโนโลยีสกุลเงินดิจิตอล ทำให้เห็นถึงโอกาสที่จะใช้ คริปโตเคอเรนซี่ เป็นเครื่องมือทางการเงิน ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งทุน ที่มีต้นทุนต่ำผมได้สร้างเหรียญดิจิตอลขึ้นมา ในนามสมาคม ชื่อว่าเหรียญ ETA Coin โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญ ขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน หรือทำธุรกรรมในสมาคม แต่เมื่อประเทศไทย ได้ให้การยอมรับใน เหรียญดิจิตอลมากขึ้น จึงเป็นโอกาส ที่สำคัญที่จะนำเหรียญ ETA Coin  มาใช้ในการทำ Project Crowd Funding เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อใช้ไปดำเนินการในกิจการต่างๆ.

            สกุลเงินดิจิตอลคืออะไร ?

เงินดิจิตอล  เป็นการผสมคำระหว่าง Crypto ซึ่งย่อมาจากคำว่า Cryptography มีความหมายว่า “การเข้ารหัส” และคำว่า “ Currency ” มีความหมายว่า

“ สกุลเงิน ” แปลตรงตัว ก็คือ ” สกุลเงินเข้ารหัส “ซึ่งเทคโนโลยี ของสกุลเงินเข้ารหัสนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำธุรกรรม ผ่านเทคโนโลยี Digital ด้วยการเข้ารหัส จึงไม่สามารถทำซ้ำ หรือปลอมแปลงได้โดยนำมาใช้ในการโอน ของหน่วยสกุลเงิน เพื่อการยืนยัน การทำธุรกรรม และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีเข้ารหัส  ที่เราเรียกว่า “ Blockchain ”

            เงินดิจิตอล ความฉลาดทางการเงิน และการนำไปใช้ประโยชน์

เงินดิจิตอล สามารถไปประยุกต์ใช้กับ กิจกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่สามารถปลอมแปลงหรือทำซ้ำได้ เช่น การใช้แทนคูปองในศูนย์อาหาร เพื่อลดการสร้างระบบ ที่ต้องใช้ต้นทุนสูง วันนี้เราสามารถใช้สกุลเงินดิจิตอล เข้าไปทดแทนได้ทันที เพียงแค่โหลด Application ก็สามารถใช้งานได้สามารถนำเทคโนโลยี เงิน (เหรียญ) ดิจิตอล ที่มีความปลอดภัยสูง ไปเป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ ทางธุรกิจ เช่น การนำไปใช้กับการ ขอรับการสนับสนุน ด้านเงิน จากผู้คนจำนวนมาก ที่เรียกว่า การทำ  Crowd Funding (คราวด์ฟันดิ้ง) โดยใช้โมเดล การระดมทุน แบบ ICO  (Initial Coin Offering)

สามารถนำเงิน (เหรียญ) ดิจิตอล ไปสร้างช่องทาง ธุรกิจรูปแบบใหม่ ด้วยการระดมทุน แบบ  ICO คือ การขอรับการสนับสนุน ทางการเงิน แล้วมอบ เหรียญดิจิตอล (Coin หรือ Token) ไว้ให้ถือครอง เพื่อนำเหรียญดิจิตอลนั้น ไปรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ผู้ออกเหรียญนั้นๆ เสนอไว้ในเอกสาร ที่เรียกว่า White Paper

โดยการระดมทุน แบบ ICO นั้น ผู้ขอรับการสนับสนุน หรือผู้ขายเหรียญนั้น ไม่ต้องมีภาระ ทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ย หรือ การรับซื้อเหรียญคืน เพราะผู้ ถือครองเหรียญ สามารถนำเหรียญไป ซื้อ-ขายเปลี่ยนมือ ให้กับผู้อื่นได้ในตลาด Decentralized Exchange ( DEX )

            Blockchainคืออะไร?

Blockchainคือ เทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่บันทึกข้อมูลในรูปแบบของ Block ที่เชื่อมต่อข้อมูลกันไปเรื่อยๆ แต่ละ Block จะบรรจุข้อมูลในรูปของ สมการทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่ง หรือการเข้ารหัส ( Hash ) และต้องใช้กำลังการประมวลผล ของชิปคอมพิวเตอร์ในการแก้สมการ ( Mining ) เพื่อทำให้เกิดการยืนยันธุรกรรมขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูล แบบ Decentralized หรือฐานข้อมูลแบบที่ไม่มีศูนย์กลาง หรือคนกลาง นั่นเอง

ฐานข้อมูลถูกเก็บไว้บนระบบ Nodes ซึ่งกระจายการเก็บข้อมูลไว้ทั่วโลก หมดปัญหาระบบล่มมีความมั่นคง ทางด้านข้อมูลสูง ไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลจากที่ใดที่หนึ่ง อย่างไม่ถูกต้องได้เพราะชุดฐานข้อมูล ถูกเชื่อมโยงกันทั้งหมด

            Cryptocurrency ETA Ecosystem  คืออะไร?

คือระบบนิเวศน์ (ในการจับจ่ายใช้สอย) ที่สมาชิกสมาคม ช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นจริง เหมือนระบบเดิมที่ใช้ธนบัตร แต่ปัจจุบันได้ นำสกุลเงินดิจิตอล ETA Coin มาใช้ในการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน สินค้า หรือบริการ ของสมาชิกสมาคม

            วัตถุประสงค์ของการสร้าง ETA Coin เพื่ออะไร ? 

เพื่อใช้ในการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน และทำธุรกรรมด้านการค้า ระหว่างสมาชิกสมาคมเพื่อนำไป ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินดิจิตอล อื่นได้ ทุกสกุลเงินเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงิน สำหรับการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับเทคโนโลยีด้านการเงิน และอุตสาหกรรม Fintech

ในตอนหน้าผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่า ETA Coin จะใช้ประโยชน์อะไรกับชีวิตของท่านหรือธุรกิจของท่านบ้างคอยติดตามนะครับฉบับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

            วิสัยทัศน์คือ สิ่งที่คุณมองเห็น แต่ผู้อื่นมองไม่เห็น เช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาสกุลเงินดิจิตอล คุณเริ่มเห็นอนาคตแล้ว

(บทความ พลิกไอเดีย 4.0 กับ ETAหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 371 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2561)

542