โอด12ปีไม่เคยปรับ! นัดถกราคา‘อู่กลาง’ไม่สอดคล้องภาวะศก. 28 Jun 2020

โอด12ปีไม่เคยปรับ!
นัดถกราคา‘อู่กลาง’ไม่สอดคล้องภาวะศก.

รายงานข่าวแจ้งว่า ในต้นเดือนก.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้นัดหมายสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมอู่กลางการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าหารือร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถ ทั้งนี้สืบเนื่องจากคปภ.ได้รับการร้องขอจากสมาคมอู่กลางการประกันภัยเข้ามาว่า ผู้ประกอบการอู่ซ่อมต่างประสบความเดือดร้อน จากราคาอู่กลางการประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับจากทางการ รวมถึงคปภ. และบริษัทประกันฯ และได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2549 มาจนบัดนี้เป็นเวลาร่วม 12 ปีแล้ว ยังไม่มีการปรับปรุงในเรื่องของราคาค่าซ่อมแต่ประการใด ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และราคาค่าแรงปัจจุบัน ซึ่งสมาคมอู่กลาง ฯเห็นว่า จุดนี้ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการซ่อมรถ และนำมาสู่ผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคตามมาในการจัดซ่อมรถไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมอู่กลางฯจึงได้นำเรียนปัญหาต่อคปภ.เพื่อให้หาทางออกในเรื่องนี้
“ทุกวันนี้อู่ซ่อมรถยนต์อยู่กันลำบากมาก ค่าซ่อมไม่มีการปรับมา 12 ปีแล้ว ทั้งที่ค่าแรงขั้นต่ำขณะนั้นปี 49 ตกอยู่ที่ 100 กว่าบาท จนมาทุกวันนี้ปาเข้าไป 300 กว่าบาทแล้ว ค่าแรงค่าซ่อมของอู่ไม่ได้ปรับขึ้นเลย แถมบริษัทประกันก็โขกสับ ทีราคาค่าซ่อมอู่ห้างก็ให้ในราคาที่สูงอีกราคาหนึ่ง ขณะที่อู่ซ่อมธรรมดา ก็ให้อีกราคา ทั้งที่คุณภาพงานซ่อมไม่ได้แตกต่างกับอู่ห้างเลย ยกตัวอย่างเช่น“กันชน”ของรถวีออสถ้าเป็นราคาซ่อมห้าง บริษัทประกันจะจ่ายให้ 3,200 บาท แค่ถ้าอู่ธรรมดาให้อย่างเก่ง 1,600 บาทบ้าง หรือ 1,800 บาท ถ้าอู่ไหนโขกสับได้ บริษัทประกันจ่ายแค่ 1,400 บาทก็ยังมี แล้วอย่างงี้อู่ซ่อมจะอยู่รอดได้ยังไง จึงอยากให้คปภ.ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถด้วย”ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์รายหนึ่ง กล่าวระบายความรู้สึก

 

452