ไทยสมุทรประกันชีวิต สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส สานต่อแหล่งความรู้ที่พ่อสร้าง 9 Aug 2018

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 100,000 บาท ให้แก่พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เพื่อสานต่อแหล่งความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ในโอกาสที่เดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิพระดาบสร่วมกับคณะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 6

247