ไทยไลฟ์มุ่งโตยั่งยืน ชูSDGsเจ้าแรก-จัดหนังปลุกกำลังใจ 13 Sep 2020

ไทยไลฟ์มุ่งโตยั่งยืน
ชูSDGsเจ้าแรก-จัดหนังปลุกกำลังใจ

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimize Profit) และแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งคืนกลับสู่สังคม บนพื้นฐานการทำกำไรที่เหมาะสม ได้จับมือกับสถาบันไทยพัฒน์จัดทำแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ SDGs เป็นแห่งแรกในธุรกิจประกัน เน้น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ยึดมั่นคำสัญญา คุ้มครองป้องกัน และสร้างความรุ่งเรือง รวมถึง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค Digital
Disruption บริษัทฯ จึงได้ประกาศ
Reinvent Business Model สู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต (Life Solutions) ตั้งแต่ปี 2562 รวมไปถึงการปรับระบบการทำงานเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤติ เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งสร้างผลกระทบ
ต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งต่อคนไทยและคนทั่วโลก
บริษัท ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งมอบกำลังใจให้คนไทยรวมถึงคนทั่วโลก ด้วยการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชุด “Life Purpose” ที่กระตุ้นให้ผู้ชมได้ฉุกคิดถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน พึ่งพาตัวเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขกับคนที่รัก
ทั้งนี้ สามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “Life Purpose” ผ่าน
YouTube Thailife Channel รวมถึง
Social Media ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 และทางสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563

109