ไทยไลฟ์สู้ดอกเบี้ยต่ำ ชูจ่ายผลตอบแทนเพิ่มทุกปี 8 Jan 2020

ไทยไลฟ์สู้ดอกเบี้ยต่ำ ชูจ่ายผลตอบแทนเพิ่มทุกปี

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ หลายคนกำลังมองหาการออมเงินและการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ความเสี่ยงต่ำ บริษัทจึงได้พัฒนาแบบประกัน Life Solutions Product ในกลุ่ม Money Fit 2 แบบ คือ ธนทวี1 10/5(2) ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี ครบกำหนดสัญญารับ 512% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และธนทวี1 15/6(1) ชำระเบี้ย 6 ปี คุ้มครอง 15 ปี ครบกำหนดสัญญารับ 612% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ทั้ง 2 แบบ เป็นประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัญญา ซึ่งเป็นผลตอบที่ค่อนข้างดีและแน่นอน เป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนทางการเงินที่ผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและคุ้มค่า เพราะเป็นแบบประกันที่มีเงินคืนให้ทุกปี ครบสัญญายังได้รับเงินก้อน พร้อมความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา อีกทั้งเบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ถือเป็นแบบประกันที่รองรับแผนทางการเงินและทุกแผนการในอนาคตเป็นอย่างดี
โดยจะขายผ่านตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

300