12,000ไมโครSMEคึก! ‘จุรินทร์’ควงร่วมทัพ‘นักขาย’จังหวัด 15 Sep 2020

12,000ไมโครSMEคึก!
‘จุรินทร์’ควงร่วมทัพ‘นักขาย’จังหวัด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือและมอบนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจให้กับ ผู้ประกอบการสมาชิก
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 12,000 ราย โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ที่ต้องให้ความสำคัญกับ
Biz Club หรือ ไมโครเอสเอ็มอีและเอส
เอ็มอีในพื้นที่จังหวัดของตัวเอง ซึ่งไมโครเอสเอ็มอีทำหน้าที่ผลิต ส่วนพาณิชย์จังหวัดก็ทำหน้าที่การตลาด จับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กับภาคการผลิตอื่นๆ
หลังจากนั้นให้พาณิชย์จังหวัดตั้งทีมเซลล์แมนจังหวัด ที่ประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด YEC (Young Entrepreneur chamber of commerce) และที่สำคัญต้องมี Biz Club เข้าไปอยู่ในนั้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”
“หลังจากนี้จะเข้าสู่ยุค New Normal โดยอี-คอมเมิร์ซจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก และการจับคู่ธุรกิจนั้น เปลี่ยนไปเจอกันบนจอ (Online)ซึ่งตอนนี้ยอดขายดี ซื้อขายได้จริง ส่งออกได้จริง
นายจุรินทร์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังสถานการณ์โควิด เราน่าจะได้รับโอกาสในการที่จะไปแสดงสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ เช่นที่ตลาด CLMV เพื่อนบ้านรอบชายแดนประเทศเป็นเบื้องต้น

196