บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ร่วมกับธุรกิจประกันภัย จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใน
24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลปีใหม่
2563 8 Jan 2020

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธุรกิจประกันภัย
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 373 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,499 คน
โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือ ดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากรถมีประกันภัย พ.ร.บ.จำนวน 260 รายและเสียชีวิตจากรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.จำนวน 113 ราย โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย
ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีที่เสียชีวิต ด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) สำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.
โดยจ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000บาทต่อราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบภัย และหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทกลางฯ
และบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหนทดแทน (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) กรณีบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/กรณีเสียชีวิต 300,000
บาทและกรณีเป็นผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
(ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)
โดยความคุ้มครองหลังพิสูจน์ความรับผิด จะยกเว้นสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดและหากผู้ขับขี่รถคันใดที่ไม่มีการทำประกัน พ.ร.บ. จะไม่ได้รับความคุ้มครองและจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจากรถจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดการทำประกันภัย พ.ร.บ.และใช้สิทธิคุ้มครองได้ที่ www.rvp.co.thหรือที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง
“บริษัทกลางฯ ให้ทุกเส้นทาง ปลอดภัยกว่าที่คุณคิด”

265