เอไอเอ ประเทศไทย ปล่อยแคมเปญ
“Healthy Pack” ที่ให้ความคุ้มครองรอบด้านในแพ็คเดียว 13 May 2020

เอไอเอ ประเทศไทย ปล่อยแคมเปญ “Healthy Pack”
ที่ให้ความคุ้มครองรอบด้านในแพ็คเดียว

กรุงเทพมหานคร, 12 พฤษภาคม 2563 –
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในปัจจุบัน
ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค
ร้ายแรงเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งมีความเสี่ยงมาก
ยิ่งต้องดูแลตัวเองและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น เอไอเอ ประเทศไทย
ในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ
เล็งเห็นความสำคัญของการมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมรอบด้านให้แก่ประช
าชนคนไทย เพื่อให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ
พร้อมสู้กับโรคระบาดในปัจจุบัน จึงปล่อยแคมเปญ “Healthy Pack”
ที่มอบความคุ้มครองรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล
และโรคร้ายแรง ไว้ในแพ็คเดียว
พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่
และลูกค้าปัจจุบันที่เพิ่มสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์เล่มเดิม
นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ
ประเทศไทย กล่าวว่า
“เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลของคนทั่วโลก
เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้ในวงกว้าง
ทำให้เราทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เจ็บป่วย
หรือเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งทำให้ความต้องการในการดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างครอบคลุมและรอบ
ด้านมีเพิ่มมากขึ้นด้วย เอไอเอ ประเทศไทย
จึงได้ออกแคมเปญ “Healthy Pack” ที่มอบความคุ้มครอบรอบด้าน
ทั้งความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมรอบด้าน
โดยมีรายละเอียดของแคมเปญดังนี้
ลูกค้าต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1 แบบ

พร้อมกับแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงอย่างน้อย 1
แบบในกรมธรรม์ฉบับใหม่ หรือกรมธรรม์เล่มเดิมที่ยังมีผลบังคับ
ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี
ในกรณีที่เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมของกรมธรรม์แต่ละฉบับถึงเกณฑ์ที่กำ
หนด จะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญ
อีกทั้งกรมธรรม์ใหม่ที่ลูกค้าซื้อก็สามารถมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเอไอเอ
ไวทัลลิตี้ได้อีกด้วย”
โดยลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ภายใต้แคมเปญ “Healthy Pack”
จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมีจำนวนเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมทุกแบบ
ที่ได้รับอนุมัติถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยสิทธิพิเศษที่จะได้รับต่อกรมธรรม์
มีรายละเอียดดังนี้

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ เพื่อเข้าร่วมแคมเปญ
“Healthy Pack” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563
และได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/AIAHealthyPack
หรือติดต่อ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ
– การรับสิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนด
โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้
– ค่าใช้จ่ายที่เกินจากสิทธิพิเศษ
ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นโดยตรงกับผู้ให้บริการ
– ลูกค้าจะได้รับอีเมลและ SMS แนบ eCoupon (สิทธิพิเศษ)
พร้อมรายละเอียดภายในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยกรมธรรม์/เบี้ยฯ
อนุมัติใหม่ที่ได้รับอนุมัติในเดือนพฤษภาคม
บริษัทจะสรุปผลในต้นเดือนมิถุนายน
และลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และ
กรมธรรม์/เบี้ยฯ อนุมัติใหม่ที่ได้รับอนุมัติในเดือนมิถุนายน
บริษัทจะสรุปผลในต้นเดือนกรกฎาคม
และลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศป
ระมาณ 200 แห่ง ซึ่งจะแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลให้ทราบอีกครั้ง
ทางเว็บไชต์ AIA.CO.TH
– บัตรกำนัล ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็น eCoupon
ใช้แทนเงินสดได้ที่ท็อปส์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่สามารถใช้กับ Tops
online ได้) และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
กำหนด

373