7ท้าทายด้านการเงิน แบงก์ชาติเตือนเจอแน่3ปีรวด! 25 Nov 2019

7ท้าทายด้านการเงิน แบงก์ชาติเตือนเจอแน่3ปีรวด!

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ความท้าทายที่ธปท.ต้องเผชิญในระยะ 3 ปีข้างหน้า(2563-2565) ประกอบด้วย 7 ความท้าทาย คือ
1. ความท้าทายด้านระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และศักยภาพของภาคธุรกิจ
2. กรอบและกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่
3. นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเผชิญขีดจำกัด
4.อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงขึ้น
5.ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
6.การดำเนินธุรกิจจะคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล
7.การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง
รวมถึง สังคมสูงวัยจะกระทบต่อฐานะทางการคลังของรัฐบาลในระยะ 20 ปีข้างหน้า ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต่ำ
“ต้องเร่งส่งเสริม และศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้เอกชนรับมือกับความผันผวนได้อย่างเท่าทัน “
ทั้งนี้ ธปท.โดย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการปรับประมาณการณ์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่จาก 2.8% เหลือ 2.6% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือน ธ.ค.นี้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ที่ออกมานั้นต่ำกว่าที่ประเมินไว้

435