70 ปี นิวอินเดียฯ
พร้อมรุกตลาดประกันภัยไทย 12 Apr 2018

ในวาระที่ บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) ดำเนินการรับประกันภัยในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ถึง 70 ปี ด้วยโอกาสอันดีนี้ทาง Mr.G Srinivasan Chairman-cum Managing Director (คุณจี ศรีนิวาสสัน ประธานและกรรมการผู้จัดการ) บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด บริษัทแม่จากประเทศอินเดีย ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย พร้อมดูโอกาสทางธุรกิจประกันภัย พร้อมนำเทคโนโลยี ประสบการณ์ความสำเร็จนับ 100 ปี และผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย

Mr.Gurinder Singh (คุณกุรินเดอร์ ซิงห์)  ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย) กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) ซึ่งในปีนี้มีอายุครบ 70 ปี ในประเทศอินเดีย บริษัทฯ ก่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 ซึ่งในปีหน้าก็จะมีอายุครบ 100 ปี บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับในอินเดียในปีที่ผ่านมา 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อรวมกับเครือข่ายทั้งหมดมีเบี้ยรับที่ 6 พันล้านบาท นิวอินเดียมีสาขาต่างๆในต่างประเทศ  28 ประเทศ ซึ่งมีทั้ง NZ  AOS  JAPAN   UK  และอื่นๆ ในประเทศอินเดียมีส่วนแบ่งการตลาด 16% ซึ่งห่างจากลำดับรองที่มีส่วนแบ่งการตลาด 13% จากบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด 35 บริษัท

​“จี ศรีนิวาสสัน” ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด เผยจากการที่บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับหนึ่งในอินเดียได้นั้นมาจากแบรนด์ที่เข้าถึงลูกค้า ความมั่นคงทางการเงินมีสำนักงานกระจายไปทั้งประเทศ  โดยมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน และตัวแทนมากกว่า 80,000 คน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทประกันภัยที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ด้านประกันภัย โดยบริษัทมุ่งเน้นการบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า มีความซื่อสัตย์ และนำเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้

​ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทจึงจะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมาใช้กับลูกค้าในประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีความเติบโตในภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานของการเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในหลายประเทศการให้บริการต่างๆ ที่มี จะทำให้ตลาดในประเทศไทยเติบโตจากบริษัทขนาดเล็กเป็นบริษัทขนาดใหญ่ได้

305