แก้ปมลูกค้ากังวล กองทุนฯยอมแล้วใช้กธ.เอเชียฯแลกซื้อกธ.ใหม่ได้
แก้ปมลูกค้ากังวลกองทุนฯยอมแล้วใช้กธ.เอเชียฯแลกซื้อกธ.ใหม่ได้ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนประกันวินาศภัยที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เปิดเผยว่า จากการประชุมของบอร์ดกองทุนประกันวินาศภัยล่าสุดได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนมีหนังสือยกเลิกกระบวนการให้ลูกค้าเข้ามายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับ รวมถึงประกันประเภทอื่นๆ ยกเว้นประกันโควิดเจอจ่ายจบที่ทางคปภ.ได้มอบหมายให้ทางบริษัททิพยประกันภัย
  • All Business
  • News
  • 477