ฉีกกฎหนียิลด์ดบ.ต่ำ ไฟเขียวประกันลงทุนโรงพยาบาล
ฉีกกฎหนียิลด์ดบ.ต่ำ ไฟเขียวประกันลงทุนโรงพยาบาล นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนเองได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคปภ.และภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขประกาศลงทุนใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งบางประเด็นไม่อัพเดทหรือเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ประกอบกับมีความลักลั่นกันเองในบางกรณีอย่างเช่น ประกาศบางฉบับก่อนหน้านี้ที่ออกมาแล้วทำให้ภาคเอกชนยึดถือปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันด้วย โดยเฉพาะบริษัทประกันฯ
  • Insurance
  • News
  • 141