โอด12ปีไม่เคยปรับ! นัดถกราคา‘อู่กลาง’ไม่สอดคล้องภาวะศก.
โอด12ปีไม่เคยปรับ! นัดถกราคา‘อู่กลาง’ไม่สอดคล้องภาวะศก. รายงานข่าวแจ้งว่า ในต้นเดือนก.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้นัดหมายสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมอู่กลางการประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าหารือร่วมกัน เพื่อหาทางออกให้กับผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถ ทั้งนี้สืบเนื่องจากคปภ.ได้รับการร้องขอจากสมาคมอู่กลางการประกันภัยเข้ามาว่า ผู้ประกอบการอู่ซ่อมต่างประสบความเดือดร้อน จากราคาอู่กลางการประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับจากทางการ รวมถึงคปภ. และบริษัทประกันฯ
  • Insurance
  • News
  • 239