ตัวแทนนายหน้าเฮ! ส.ชีวิตฯเปิดอบรมออนไลน์อุ้ม2พันคนค้างท่อ
ตัวแทนนายหน้าเฮ! ส.ชีวิตฯเปิดอบรมออนไลน์อุ้ม2พันคนค้างท่อ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกัน ชีวิตไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคปภ.ประกาศผ่อนปรนวิธีการอบรมหลักสูตรความรู้ต่างๆ โดยยอมให้นำรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการอบรม (E-Learning) ได้ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกรณีสอบความรู้ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้อบรม หรือกรณีที่จะต้องทำการอบรมประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถึงแม้ว่าสำนักงาน คปภ.
  • Insurance
  • News
  • 187