คปภ.โต้ข้อมูลมั่ว! ย้ำ‘บังคับ-สมัครใจ’คุ้ม5แสน-2ล้าน
คปภ.โต้ข้อมูลมั่ว! ย้ำ‘บังคับ-สมัครใจ’คุ้ม5แสน-2ล้าน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวและการส่งต่อข้อความผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ว่า “ถ้ารถมีประกันภัยชนเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองรายละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ถ้าเจ้าของรถไม่ทำประกันภัยไว้ ต้องรับผิดชอบเอง ถ้าเสียชีวิต 4 ราย จ่ายไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท ดังนั้น อย่าให้กรมธรรม์รถขาดอายุแม้แต่วันเดียว เพราะอาจหมดตัว” สำนักงาน คปภ.ชี้แจงว่า การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี รวมถึงความรับผิดชอบของเจ้าของรถและผู้ขับขี่ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นสำคัญ ไม่ได้จ่ายเป็นเงินที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละกรณี ประกอบกับรถยนต์คันที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทใดไว้บ้าง เช่น จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.ฯ) เกิดอุบัติเฉี่ยวชนคนเสียชีวิต แต่มิได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไว้ บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ จำนวน 500,000 บาท หรือ กรณีที่รถยนต์ได้จัดทำประกันภัยทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับและภาคสมัครใจไว้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับกรณีเสียชีวิต ตามสัญญาประกันภัยภาคบังคับ จำนวน 500,000 บาท และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะจ่ายสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย
ประกันยังแกร่ง! มั่นใจไม่ตามรอยแบงก์/ธุรกิจต่าง/คปภ.เข้ม
ประกันยังแกร่ง! มั่นใจไม่ตามรอยแบงก์/ธุรกิจต่าง/คปภ.เข้ม จากกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้มีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนใหม่ พร้อมทั้งให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงงดการซื้อหุ้นคืนนั้น แหล่งข่าววงการประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในแง่ของภาคธุรกิจประกันชีวิตคงไม่จำเป็นต้องออกนโยบายมาควบคุมเรื่องการจ่ายเงินปันผล เพราะ ประการแรก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)มีกำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศไว้อยู่แล้วว่า บริษัทใดจะปันผลได้ต้องมีตัวเลขคาร์เรโช(Car Ratio)ไม่ต่ำกว่า 200%
  • Insurance
  • News
  • 119