InsurTech Roundtable เกมท้าทายคปภ.
แจ้งเกิดอินชัวร์เทค
ด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล มีความละเอียดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันภัยที่ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถก้าวทันนวัตกรรมใหม่ จึงต้องมีการเฝ้าระวัง รวมถึงวางมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในอนาคตปริมาณข้อมูลด้านการประกันภัยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและเป็นระบบ อีกทั้งยังต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประกันภัยในอนาคต ทั้งนี้ นอกจากเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยภาคธุรกิจแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลเองก็สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกัน นี่ยังไม่นับรวมไปถึงบรรดาบริษัทอินชัวร์เทคหรือสตาร์ทอัพทั้งหลายที่แห่แหนกันเปิดตัวชิงเค้กก้อนนี้กันจากบริษัทประกัน อย่างขนาดรายล่าสุดน้องใหม่แหวกวงการอย่าง ซันเดย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทอินชัวร์เทค (InsurTech) รายแรกของประเทศไทย ก็โดดร่วมงานนี้ด้วย โดยเปิดตัว InsurTech โมเดลทางธุรกิจล่าสุดของธุรกิจประกันภัยที่นำเทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการ
  • Insurance
  • News
  • 426
ประกันอลเวงตารางมรณะใหม่ คปภ.จี้เวนคืนกธ.ให้คืนเบี้ยชาร์ทลูกค้า
ประกันปรับโปรดักส์ใหม่รับตารางมรณะใหม่อลหม่านรับมีผลดีเดย์ 1 ก.ค.2561นี้เป็นต้นไป ขณะที่สมาคมประกันชีวิตไทยป่วน ต้องทำหนังสือชี้แจงวุ่น หลังคปภ.จ่อให้นำเบี้ยประกันที่บริษัทชาร์ทลูกค้าที่มีสุขภาพไม่ดีหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาคิดคำนวณด้วย หากเกิดกรณีลูกค้าต้องการเวนคืนกรมธรรม์ แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เปิดเผยว่า จากกรณีวันที่ 1 ก.ค.2561 เป็นต้นไปนี้จะต้องมีการปรับทุกโปรดักส์หรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้สอดรับตารางมรณะใหม่ที่ทางคปภ.ประกาศใช้ โดยเมื่อยื่นไฟล์ลิ่งให้กับคปภ.แล้ว ภายใน 15 วันจะต้องดำเนินการใช้ทันที
  • Insurance
  • News
  • 956