เรียนรู้ความสำเร็จเพื่อตนเองจะประสบความสำเร็จ
ฉบับนี้เป็นคำถามของคุณพงเดช อยู่ที่สีลมนี้เอง มีประเด็นคำถามที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ถาม… เป็นพนักงานขายมาหลายปี แต่รู้สึกยังไม่พึงพอใจต่อผลงานของตนเอง บางเดือนก็ขายดี บางเดือนก็ขายไม่ได้ มีสิ่งใดบ้างที่นักขายทุกคนต้องทำและคำนึงถึงตลอดเวลาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการขาย ตอบ… เชื่อแน่ว่าผู้ถามจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่จะเดินบนเส้นทางของการขายได้อย่างสง่างาม เพราะว่ามีนักขายจำนวนไม่มากที่จะพยายามวิเคราะห์ตนเองตลอดเวลา ซึ่งก็แตกต่างจากนักขายจำนวนมาก ที่ไม่อดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ เมื่อยอดขายไม่ได้ ก็ไม่สู้
จริงแท้แน่นอน
1.ไม่มีใครยอมทำอะไรให้ได้ดี ในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่สำคัญ 2.ธรรมชาติมนุษย์ไม่มีใครสามารถคิดและทำได้เกินสมอง 3.เราต้องกำกับตนเองให้เป็นคนดีที่ฉลาด ความดีนั้นจึงก่อเกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 4.“มีสมองเอาไว้คิด มีจิตเอาไว้รู้สึก” บางครั้งเราอยู่กับความรู้สึก จนลืมว่าเรามีสมองและความคิดที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ 5.เพราะเราไม่รู้จักคิด เราจึงไม่ได้ประโยชน์จากความคิด ทั้งๆที่เรามีสมองเพียงพอที่จะคิด 6.ความล้มเหลว ย่อมก่อเกิดกับผู้ยากไร้ทางความคิด จนปล่อยให้ตนเองยากจนทางปัญญา 7.ญาณคือการรับรู้ วิจารณคือการพิจารณา เมื่อเราพิจารณาสิ่งใดๆด้วยหลักการอย่างมีเหตุผลและดวงจิตที่ปราศจากอคติหรือการปรุงแต่งทางความรู้สึก เราย่อมสามารถหยั่งรู้สิ่งใดๆได้ด้วยการวิจารณญาณ 8.วิจารณญาณเป็นอาวุธทางปัญญาที่สามารถบันดาลสิ่งที่คิดวางแผน หรือคาดหมายได้อย่างแม่นยำ 9.งานที่ยากลำบาก บีบคั้น
12 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
1.ผู้มุ่งหวัง (Prospects) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้มุ่งหวัง คุณต้องมีกระบวนการมุ่งเน้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งรวมถึงการแสวงหาผู้มุ่งหวังจากลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของคุณอย่างสม่ำเสมอ วิธีการแสวงหาผู้มุ่งหวังที่ได้ผลดี คือการกลับไปทบทวนประจำปีกับลูกค้าชั้นนำ 2. กระบวนการ (Process) เพื่อประสิทธิผลในการใช้เวลา เราต้องมีกระบวนการขจัดความไร้ประสิทธิผลและทำให้เราอยู่ในเส้นทางเป้าหมายโดยคำนึงว่าเราต้องทำอะไรและต้องทำเมื่อไร  เมื่อบริษัทของผมได้รับรายชื่อแนะนำ เราส่งจดหมายถึงผู้มุ่งหวังพร้อมสำเนาหนึ่งฉบับถึงลูกค้าที่แนะนำเรา เราจะปล่อยผู้มุ่งหวังไว้สักพักโดยรู้ว่าเรากำลังจะโทรศัพท์ไป การทิ้งช่วงลักษณะนี้ทำให้ลูกค้าของคุณสามารถติดต่อผู้มุ่งหวังของคุณรายนี้และพูดคุยถึงคุณในเบื้องต้น ในหลายกรณีผู้มุ่งหวังจะโทรศัพท์ไปหาลูกค้าและถามว่าทำไมเธอหรือเขาจึงแนะนำเราให้ติดต่อไป เราดำเนินการต่อด้วยการโทรศัพท์โดยตรงถึงลูกค้าทำแบบเรียบง่าย
ระดมทุนแบบ ICO ต้นทุนต่ำกว่า
IPO ตลาดหลักทรัพย์อาจหมดความหมาย
การปรับธุรกิจให้เป็นบริษัทมหาชนและนำหุ้นเสนอขายในตลาด หลักทรัพย์ มีศัพท์เฉพาะเรียกว่า IPO หรือ Initial Public Offering การแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสูงมาก ก.ล.ต.มีเงื่อนไขหลายอย่าง ต้องแสดงให้เห็นความพร้อมของทีมผู้บริหารและการจัดการรอบด้าน มีข้อมูลมากมายที่ต้องใช้ในการขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ และหลังจากนั้นยังต้องทำโรดโชว์เพื่อชักจูงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาซื้อหุ้นใหม่ของบริษัทด้วย แต่ปัจจุบันมีวิธีการเรียกระดมทุนแบบใหม่เรียกว่า ICO
The Retirement Planning
– การวางแผนการเกษียณ
ปัญหาเรื่องการเกษียณอายุไม่ได้  ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนในประเทศใดประเทศหนึ่งไปแล้ว  แต่เป็นปัญหาของคนในหลายๆประเทศทั่วโลก คำถามสำคัญเรื่องเกษียณที่คนจะเกษียณต้องตอบให้ได้คือ 1.จำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องมีเมื่อถึงวันเกษียณคือเท่าไร  จากการสำรวจในอเมริกาพบว่า  คนอเมริกันกว่า90% ไม่สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ 2.จำนวนเงินที่ต้องออมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้นคือเท่าไร  ถ้าข้อ 1. ตอบไม่ได้ก็คงหมดหวังที่จะตอบข้อ 2. จริงหรือไม่ 3.จะมีวิธีการลงทุนอย่างไรที่จะทำให้โอกาสสำเร็จมากที่สุด  การลงทุนเพื่อเป้าหมายสำคัญอย่างเกษียณ ไม่ใช่มุ่งหาแต่ผลตอบแทนสูงๆอย่างเดียว แต่ต้องมองเรื่องความเสี่ยงของสินทรัพย์ลงทุนด้วย สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องการวางแผนเกษียณ 1.ความไม่แน่นอนของการลงทุนระหว่างทางทั้งก่อนและหลังเกษียณ
นักขายกับการเรียนรู้ใหม่
การปฏิวัติการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงโลก และเปลี่ยนแปลงตลาดประกันชีวิตด้วย ผู้มุ่งหวังและลูกค้าของเราอยู่ในกลุ่มประชากรที่เฉลียวฉลาด พวกเขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางอย่างไม่เคยมีมาก่อน พวกเขาคือกลุ่มคนที่เรียนรู้ ดังนั้นจึงมีฐานะดี และมีคุณสมบัติของผู้มุ่งหวังที่มีคุณภาพ “ทำงานมาก มีประสบการณ์มาก” เป็นเรื่องที่ดี แต่การเรียนรู้มากจากประสบการณ์ของผู้อื่น และทำงานได้ประสิทธิผลมากขึ้น เป็นเรื่องที่ดีกว่า ถึงดีที่สุด แนวโน้มของผู้ประสบความสำเร็จในทุกวงการมุ่งไปในการศึกษาเพิ่มเติม