การเลือกซื้อ ‘ประกันชีวิต’ ในแบบ
‘ส่วนผสมของกาแฟ’
ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบันส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตแข่งกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายจนผู้บริโภคสับสนว่าเวลาจะเลือกซื้อประกันชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรจะพิจารณาอย่างไร นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จึงได้แนะนำวิธีการพิจารณาเลือกซื้อแบบการประกันชีวิตว่าเพื่อให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์สูงสุดควรพิจารณาจากปัจจัยหลัก 3 ข้อ ดังต่อนี้ 1.ตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินของตนเองก่อน ว่ามีทุนประกันอยู่เพียงพอที่จะให้คนข้างหลังได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่เดือดร้อนทางการเงินได้นานกี่เดือนหรือกี่ปี 2.มองหาแบบประกันที่ตรงกับช่วงจังหวะชีวิตของตนเอง เพราะแต่ละวัย ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน โดยให้มองถึงระยะเวลาของความคุ้มครองด้วย พร้อมระยะเวลาในการชำระเบี้ยด้วย อีกทั้งให้วางแผนล่วงหน้าว่าแบบประกันนี้สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมอะไรได้บ้าง 3.ต้องการการันตีมากน้อยแค่ไหน
เมื่อโดนไฟแนนซ์ยึดรถยนต์ขายทอดตลาด
การเช่าซื้อรถยนต์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการมีรถยนต์ส่วนตัว แต่ไม่อาจจ่ายเงินสดได้ การดำเนินเข้าทำสัญญาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อสัญญาให้รอบคอบ ในวันนี้จึงมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการที่มีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในสัญญาเช่าซื้อมาให้ศึกษากันดู สคบ.ได้รับหนังสือจากผู้บริโภครายหนึ่งว่า ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ กับบริษัท รถยนต์ดีดี จำกัด ซึ่งผู้บริโภคได้ค้างชำระค่าเช่าซื้อจำนวน ๓ งวด ต่อมาบริษัทฯ ได้มาติดตามยึดรถยนต์ โดยผู้บริโภคสามารถไถ่ถอนรถยนต์คันดังกล่าวได้ภายใน ๓๐
ถ้ารถไม่มีประกันภัย “พ.ร.บ.” จะเป็นอย่างไร
อุบัติเหตุบนท้องถนนที่พบเห็นในปัจจุบันนี้ สาเหตุหลักอย่างหนึ่ง มาจากผู้ใช้รถในถนนที่ขาดวินัยในการขับขี่และไม่เคารพกฏจราจร โดยเฉพาะการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน เป็นช่วงที่มีรถสัญจรเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ต่างเร่งรีบ ใช้ความเร็ว ฝ่าไฟแดง ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจรจนเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ และจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง,ต้องเสียเงินรักษาตนเอง และต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ประสบภัยจากรถถูกละเมิดจากรถที่ไม่มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ทำให้ผู้ประสบภัยจำนวนมากไม่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับจาก