ความสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างไร?
          สวัสดีครับกลับมาพบกับผมศตพล  จันทร์ณรงค์ เช่นเดิมกับ “เส้นทางนักขาย” ช่วงนี้กระแสไหนก็ไม่แรงเท่ากับกระแสเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนครับว่าใครๆก็อยากเห็นประเทศชาติดีขึ้น เศรษฐกิจการค้า พัฒนาและเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริง และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซักที           การเลือกผู้นำที่ดีเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน อย่าให้ใครก็ตามมาซื้อคุณได้ด้วยเงินเล็กน้อยแต่จะทำลายคุณ และลูกหลานไปทั้งชีวิตอย่าติดกับดักเช่นนั้นครับ วันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของ “ความสำเร็จ
สคบ.ปรับเครื่องใหม่ “สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์”
ปัจจุบันการซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค สามารถทำได้โดยการซื้อเงินสดกับผู้ประกอบการ หรือ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินไปซื้อ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขอสินเชื่อไปเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เนื่องจากผู้บริโภคต้องทำเป็นสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญญาของสถาบันการเงินที่อาจใช้ข้อสัญญาที่เอกเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อกับสถาบันการเงิน ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ให้เช่าซื้อว่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเช่าซื้อที่ได้ทำไว้กับผู้บริโภค  กรณีบอกเลิกสัญญาแล้วแล้วยึดรถกลับคืน  เนื่องจากการที่ผู้บริโภคผิดนักชำระค่างวดเช่าซื้อ เป็นต้น สคบ. จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
Build your Mindset
“อุปสรรคใด ๆ ในโลกไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่อนุญาต” ตอนเด็ก ๆ ดิฉันฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเป็นความฝันที่ไม่ต้องอิงความเป็นจริงไม่ต้องสนความเป็นไปได้ต่างกับความฝันในตอนที่เราเติบโตแล้วความฝันที่จะไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันจะกลายเป้าหมายที่เราจะต้องอิงกับความเป็นจริงและความเป็นไปได้ดิฉันมีหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตอยู่ 2 ข้อหลัก ๆ  คือความฝันและความเชื่อดิฉันเชื่อว่า“ชีวิตจะสิ้นสุดเมื่อเราหยุดฝันและความหวังจะสิ้นหวังเมื่อเราหยุดเชื่อ” ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านมีความฝันที่ไม่ต่างไปจากดิฉันมากนักคือเมื่อเราเติบโตและเริ่มทำงานความฝันของพวกเราก็คือการมีบ้านรถเงินทองได้การท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ แบบไร้ความกังวลและได้เห็นความสุขสบายของคนในครอบครัว ก้าวแรกที่ดิฉันเข้าสู่วงการประกันชีวิตยอมรับเลยว่าดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรนอกเสียจากต้องการแค่ส่วนลดในการทำประกันชีวิต เมื่อครั้งที่พี่เลี้ยงของดิฉันมาแนะนำให้ดิฉันซื้อประกันดิฉันก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ใช่ข้าราชการเราไม่สวัสดิการดิฉันก็รู้ว่ามันก็น่าสนใจแต่ ณ ตอนนั้นดิฉันไม่สามารถตัดสินใจทำได้ในทันที เพราะรายได้ที่ดิฉันมีในตอนนั้นไม่สามารถทำอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ทำประจำวันได้