“ทำอย่างไรเมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิต”
ยุคนี้สมัยนี้การมีบัตรเครดิตคงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือการจะมีบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่เป็นประเด็นปัญหากันมากคงเป็นเรื่องการไม่มีวินัยหรือความรู้ไม่เท่าทันกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของเจ้าของบัตรเครดิตมากกว่า มีกรณีปัญญาที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตและได้ร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มักเป็นประเด็นปัญหาการชำระหนี้  ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยปรับบัตรเครดิตหาย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการขาดวินัยและความรู้ไม่เท่าทันของผู้ใช้บัตรเครดิตทั้งสิ้นจะโดยความตั้งใจหรือประมาทก็ตาม แต่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้บริโภคหลายรายต้องทุกข์ใจกัน โดย“ธุรกิจบัตรเครดิต” รัฐได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเรื่องธุรกิจบัตรเครดิต เช่น ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง
ความสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างไร?
          สวัสดีครับกลับมาพบกับผมศตพล  จันทร์ณรงค์ เช่นเดิมกับ “เส้นทางนักขาย” ช่วงนี้กระแสไหนก็ไม่แรงเท่ากับกระแสเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนครับว่าใครๆก็อยากเห็นประเทศชาติดีขึ้น เศรษฐกิจการค้า พัฒนาและเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริง และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซักที           การเลือกผู้นำที่ดีเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน อย่าให้ใครก็ตามมาซื้อคุณได้ด้วยเงินเล็กน้อยแต่จะทำลายคุณ และลูกหลานไปทั้งชีวิตอย่าติดกับดักเช่นนั้นครับ วันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของ “ความสำเร็จ