คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต
AIA เมืองทองธานี นำผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนไหว้ศาลพระพรหมเมืองทองธานี
นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป
เจริญพุทธมนต์พรเรือนอาคาร Fin@Infinity
คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA เมืองทองธานี นำผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนไหว้ศาลพระพรหมเมืองทองธานี นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพุทธมนต์พรเรือนอาคาร Fin@Infinity ถวายเพลพระสงฆ์และร่วมเลี้ยงฉลองรับประทานอาหารกลางวันในโอกาสเปิดปีบัญชีใหม่ 2563 ช่วงเย็นมีพิธีบวงสรวงโซฮารำถวายและอาราตีไฟแด่องค์พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเณศร์หน้าอาคาร