ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการ ‘เด็กไทยสายตาดี
ชีวีมีสุข’
ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนไทยอย่างรวดเร็ว นั่นคือภาวะสายตาทำงานหนัก ที่เกิดจากการใช้สายตากับอุปกรณ์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ หรือ Digital Eye Strain อันเป็นสาเหตุสำคัญของการนำไปสู่โรคของกระจกตาและอาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอด ถือเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขใกล้ตัวที่ต้องเร่งแก้ไข ก่อนจะสายเกินแก้ ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานว่า
วิริยะประกันภัย จัดดวลสวิงกระชับมิตร
วิริยะประกันภัย จัดดวลสวิงกระชับมิตร “กอล์ฟเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 5” นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  (คนที่ห้าจากทางขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กอล์ฟเชื่อมความสามัคคี วิริยะประกันภัย ครั้งที่ 5” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ตัวแทน และคู่ค้าทั่วประเทศ โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธาน กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ ณ