คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต
AIA เมืองทองธานี นำผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนไหว้ศาลพระพรหมเมืองทองธานี
นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป
เจริญพุทธมนต์พรเรือนอาคาร Fin@Infinity
คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA เมืองทองธานี นำผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนไหว้ศาลพระพรหมเมืองทองธานี นิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพุทธมนต์พรเรือนอาคาร Fin@Infinity ถวายเพลพระสงฆ์และร่วมเลี้ยงฉลองรับประทานอาหารกลางวันในโอกาสเปิดปีบัญชีใหม่ 2563 ช่วงเย็นมีพิธีบวงสรวงโซฮารำถวายและอาราตีไฟแด่องค์พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเณศร์หน้าอาคาร
เอไอเอ ประเทศไทย
ร่วมมอบความห่วงใยผ่านโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจำปี 2563
เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมอบความห่วงใยผ่านโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 นายลู บูน เท็ค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย ให้แก่ตัวแทนครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนนอก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียนและเยาวชน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั