เอไอเอ ประเทศไทย
ร่วมมอบความห่วงใยผ่านโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจำปี 2563
เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมอบความห่วงใยผ่านโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 นายลู บูน เท็ค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย ให้แก่ตัวแทนครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนนอก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียนและเยาวชน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั