คปภ. ลุยเดินหน้าพัฒนาประกันภัยประมง
เลขาธิการ คปภ. ลุย!! เดินหน้าพัฒนาประกันภัยประมง เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับประมงไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำแบบกรมธรรม์แล้ว จะเร่งบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์พายุปาบึกพัดเข้าฝั่งอ่าวไทย ส่งผลให้พื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับผลกระทบเกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและชาวประมงเป็นอย่างมาก รวมไปถึงเรือประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
บริษัทกลางฯ พลิกโฉมยูนิฟอร์มใหม่ ในรอบ
20 ปี
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พลิกโฉมยูนิฟอร์มใหม่ ในรอบ 20 ปี ยกระดับบุคลิกภาพและคุณภาพการบริการให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทั่วประเทศ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มของผู้บริหารและพนักงานใหม่ โดยเล็งเห็นว่าพนักงานทั่วประเทศคือผู้ที่ให้บริการกับลูกค้าเป็นด่านแรกโดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัทและสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรได้ดีที่สุด จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานใหม่ทั้งหมด อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับบุคลิกภาพและคุณภาพการบริการให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทุกคน