วิริยะฯปรับทัพสร้างเมล็ดพันธ์ใหม่ตัวแทน ตอกย้ำผู้นำคุณภาพการบริการ
วิริยะประกันภัยปรับกระบวนยุทธ เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งช่องทางขายผ่านตัวแทน ทั้งยกระดับมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มตัวแทนใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย  เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้คุณภาพการบริการประกันภัย  เผยในระยะแรกมีพื้นที่เป้าหมายแจ้งเกิดตัวแทนใหม่ใน 13 จังหวัด ส่วนแผนพัฒนาตัวแทนเก่ามุ่งเน้นยกระดับเป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่พรั่งพร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการงานบริการผู้เอาประกันภัยในพื้นที่ ทั้งก่อนการขายและหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และแตกต่างกว่าสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยอื่นๆ  ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมาย มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น
  • Insurance
  • News
  • 110