คปภ. เน้นพัฒนาคนกลางประกันภัยในเชิงคุณภาพ
ติวเข้มผ่าน “โครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย”
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานของทุกสาขาวิชาชีพ และกลายเป็นความท้าทายสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของทุกอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาพสังคมของเราในปัจจุบันมีการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งของทั้งสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงคนกลางประกันภัยที่จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนงานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลางประกันภัย ทั้งตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย และที่ปรึกษาด้านการประกันภัย
แบก “โน๊ตบุ๊ค-กล้อง” ไปนอกไม่แจ้ง
ขากลับจับรีดภาษีนำเข้าจริงหรือ!
เรียกว่าเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดกระแสการพูดถึงเรื่องที่ กรมศุลกากร ออกมาประกาศว่า นักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการออกนอกประเทศแล้วเอาโน๊ตบุ๊คหรือกล้องทุกชนิด ติดตัวไปด้วยนั้น ต้องทำหนังสือแจ้งการนำอุปกรณ์ออกนอกประเทศทุกครั้ง ที่ทำการศุลกากรบริเวณห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็นหลักฐานว่านำของชิ้นนี้ติดตัวออกไปไม่ได้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามา โดยการแสดงหลักฐานประกอบการยื่นเอกสารต้องนำภาพถ่ายของสิ่งของที่นำมาแจ้ง 2 ชุดด้วย หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะให้ใบรับแจ้งสำหรับนำออกประเทศ รวมไปถึง สินค้าปลอดภาษี ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีขาออกในเมืองไทย หรือร้านค้าปลอดภาษีภายในอาคารผู้โดยสารขาออกที่สนามบิน จะต้องนำออกไปใช้นอกประเทศเท่านั้น
  • Business 4.0
  • News
  • 210