ปิดฉากแก๊งปลอมพรบ. 1ม.ค.เชื่อมข้อมูลดิจิทัลคปภ.-ขนส่ง
ปิดฉากแก๊งปลอมพรบ. 1ม.ค.เชื่อมข้อมูลดิจิทัลคปภ.-ขนส่ง แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า ในปลายเดือนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกจะลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันขึ้น สำหรับรถทุกคันที่จะจดทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน โดยหลังจากรถทุกคันได้ทำประกันภัยแล้ว ต่อไปไม่จำเป็นต้องเอาเอกสาร สำเนา หรือหางขั้วพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถมาแสดงหรือยื่นให้กับกรมการขนส่งฯ เนื่องจากทางคปภ.จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์กับทางกรมการขนส่งระหว่างกัน ภายหลังจากบริษัทประกันต่างๆ ที่รับทำประกันพ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถไว้แล้วก็ส่งข้อมูลการประกันของรถทุกคันเข้ามายังคปภ.แล้ว ทางคปภ.ก็จะส่งให้กับทางกรมการขนส่งทางบกผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ทันที
  • Insurance
  • News
  • 118
ฉีกกฎหนียิลด์ดบ.ต่ำ ไฟเขียวประกันลงทุนโรงพยาบาล
ฉีกกฎหนียิลด์ดบ.ต่ำ ไฟเขียวประกันลงทุนโรงพยาบาล นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนเองได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคปภ.และภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขประกาศลงทุนใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งบางประเด็นไม่อัพเดทหรือเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ประกอบกับมีความลักลั่นกันเองในบางกรณีอย่างเช่น ประกาศบางฉบับก่อนหน้านี้ที่ออกมาแล้วทำให้ภาคเอกชนยึดถือปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันด้วย โดยเฉพาะบริษัทประกันฯ
  • Insurance
  • News
  • 139