ต่อสัญญากธ.วุ่น ‘ประกันต่อ’นอกแหยง!ไม่คุ้มครองโควิด-19
ต่อสัญญากธ.วุ่น ‘ประกันต่อ’นอกแหยง!ไม่คุ้มครองโควิด-19 แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯกำลังเผชิญกับปัญหาหนัก ภายหลังจากบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศ (รีอินชัวเรอร์ตปท.) เกือบทั่วโลกได้ส่งสัญญาณเตือนแจ้งให้บริษัทประกันฯในประเทศไทยได้รับทราบล่าสุดแล้วว่า ในการต่อสัญญาประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะประกัน IAR ต่อไปนี้จะไม่คุ้มครองรวมถึงโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 อีกต่อไปแล้ว ทั้งนี้สืบเนื่องจากบริษัทรีอินชัวเรอร์ตางประเทศต่างประสบกับปัญหาที่ผ่านมา หลังจากได้พบว่า ได้เกิดกรณีช่องโหว่ของกรมธรรม์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน