พยุงRBC-คาร์เรโช โควิดพ่นพิษประกันชงคปภ.ผ่อนกฎเหล็ก
พยุงRBC-คาร์เรโชโควิดพ่นพิษประกันชงคปภ.ผ่อนกฎเหล็ก แหล่งข่าวจากแวดวงประกันภัย เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ทางบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่งที่ขายประกันโควิดในรูปแบบเจอจ่ายจบ คงจะทำเรื่องเสนอเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)โดยผ่านสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานคปภ.ให้ผ่อนผันกฎกติกาเพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤติการณ์ให้กับบริษัทประกันอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมหันตภัยระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นช่วงเวลาระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทประกันฯจะขอให้ผ่อนผันนั้นจะเป็นกฎระเบียบกติกาของคปภ.ที่มีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบัน และมีผลกระทบในทางปฏิบัติระหว่างคปภ.และบริษัทประกันเท่านั้น แต่กฎกติกาอะไรที่กระทบประชาชน อย่างเช่นการจ่ายสินไหม
  • All Business
  • News
  • 1,422