เมืองไทยประกันชีวิต มอบความอุ่นใจแก่ลูกค้า
เมืองไทยประกันชีวิต มอบความอุ่นใจแก่ลูกค้า ขยายความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19 และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล แบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19  ในรูปแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลอดจนเป็นการมอบความอุ่นใจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต ด้วยการดูแลที่ครอบคลุม พร้อมรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมนั้น ล่าสุด บริษัทฯ ได้ขยายความคุ้มครองการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองสุขภาพทุกแบบที่มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และชดเชยรายวัน ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และแพทย์ผู้ดูแลรักษาของหน่วยบริการสาธารณสุขเห็นสมควรให้สามารถแยกกักตัวในที่พัก (Home
  • All Business
  • News
  • 1,442
คปภ.จี้ส่งแผน30วัน ตร.อายัดบัญชีทำพิษคาร์เรโชประกันวูบ
คปภ.จี้ส่งแผน30วันตร.อายัดบัญชีทำพิษคาร์เรโชประกันวูบ รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)สำนักงานคปภ.ได้รับทราบการรายงานความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาของบริษัทสหมงคลประกันภัย จำกัด(มหาชน)ที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาลงไปได้สำเร็จลุล่วงระดับหนึ่งไปแล้ว ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี ขณะเดียวกันบอร์ดยังได้รับรายงานถึงกรณีการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันวินาศภัยอีกรายหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ดร.สุทธิพล
  • All Business
  • News
  • 1,652