พยุงRBC-คาร์เรโช โควิดพ่นพิษประกันชงคปภ.ผ่อนกฎเหล็ก
พยุงRBC-คาร์เรโชโควิดพ่นพิษประกันชงคปภ.ผ่อนกฎเหล็ก แหล่งข่าวจากแวดวงประกันภัย เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ทางบริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่งที่ขายประกันโควิดในรูปแบบเจอจ่ายจบ คงจะทำเรื่องเสนอเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)โดยผ่านสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อขอความช่วยเหลือจากสำนักงานคปภ.ให้ผ่อนผันกฎกติกาเพื่อช่วยคลี่คลายวิกฤติการณ์ให้กับบริษัทประกันอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมหันตภัยระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นช่วงเวลาระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทประกันฯจะขอให้ผ่อนผันนั้นจะเป็นกฎระเบียบกติกาของคปภ.ที่มีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบัน และมีผลกระทบในทางปฏิบัติระหว่างคปภ.และบริษัทประกันเท่านั้น แต่กฎกติกาอะไรที่กระทบประชาชน อย่างเช่นการจ่ายสินไหม
  • All Business
  • News
  • 1,501
เมืองไทยประกันชีวิต มอบความอุ่นใจแก่ลูกค้า
เมืองไทยประกันชีวิต มอบความอุ่นใจแก่ลูกค้า ขยายความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19 และได้เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาล แบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สถานพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยมีไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19  ในรูปแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งนายทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตลอดจนเป็นการมอบความอุ่นใจ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิต ด้วยการดูแลที่ครอบคลุม พร้อมรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมนั้น ล่าสุด บริษัทฯ ได้ขยายความคุ้มครองการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองสุขภาพทุกแบบที่มีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และชดเชยรายวัน ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 และแพทย์ผู้ดูแลรักษาของหน่วยบริการสาธารณสุขเห็นสมควรให้สามารถแยกกักตัวในที่พัก (Home
  • All Business
  • News
  • 1,509