กรุงเทพฯให้กู้ระยะสั้น จ่ายค่าประกันดอก0%นาน6เดือน
กรุงเทพฯให้กู้ระยะสั้น จ่ายค่าประกันดอก0%นาน6เดือน ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการความคุ้มครองต่อเนื่องมีแนวคิดมาจาก Bridging Loan หรือการกู้ยืมเงินระยะสั้น ที่สถาบันการเงินให้กับธุรกิจหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรอแหล่งเงินที่จะได้รับในอีกไม่นาน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อนจะได้รับเงินกู้ระยะยาว เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการลงทุนที่ดีเพราะติดปัญหาด้านสภาพคล่อง 2563 นี้ ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่
  • Insurance
  • News
  • 120