ประกันลองสเตย์ป่วน! ต่างชาติร้องรัฐ!ทำพิษรื้อใหญ่เงื่อนไข-วงเงิน
ประกันลองสเตย์ป่วน!ต่างชาติร้องรัฐ!ทำพิษรื้อใหญ่เงื่อนไข-วงเงิน รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 มิ.ย.2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องอาทิกรมการกงสุล สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) สมาคมรพ.เอกชน และสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อ ซักซ้อมถึงความพร้อมแนวทางปฎิบัติกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ปรับเงื่อนไขและวงเงินประกันสุขภาพใหม่ จากเดิมคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
  • All Business
  • News
  • 1,804