ส.ประกันชีวิตไทย เตือนยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญาเสียสิทธิมากมาย
สมาคมประกันชีวิตไทย ออกโรงเตือนประชาชนคิดยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบสัญญาเสียสิทธิมากมาย รวมถึงสิทธิทางภาษี นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า หากผู้เอาประกันภัยต้องการจะยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือมีผู้ชักจูงให้ยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อไปทำกรมธรรม์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตถือเป็นทางออกที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทยขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทประกันชีวิตที่ได้ทำสัญญาไว้ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้เอาประกันภัยกำลังประสบอยู่ เพราะนอกจากการยกเลิกกรมธรรม์แล้วยังสามารถเลือกใช้มูลค่าเงินสำเร็จ  หรือ ใช้มูลค่าขยายเวลาได้อีก
  • Insurance
  • News
  • 306