ขาดทุน-RBCปริ่ม! จ่อมัดตราสังข์ประกันลงทุนตปท.
ขาดทุน-RBCปริ่ม! จ่อมัดตราสังข์ประกันลงทุนตปท. นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยถึงกฎเกณฑ์การลงทุนใหม่ที่จะขยายโอกาสให้บริษัทประกันฯลงทุนในประเทศและต่างประเทศ จะต้องคำนึงถึงเสถียรภาพและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยหากคปภ.เปิดช่องให้ลงทุนต่างประเทศ ไม่ว่าจะนอกอาเซียน หรือภายในอาเซียน ก็จะต้องรักษาสมดุลในการลงทุนในประเทศด้วย และที่สำคัญเราจะมีการเข้มงวดกวดขันในการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะเสนอหรือขอเข้ามาว่า เหมาะสมหรือไม่ อย่างเช่น กรณีหากบริษัทมีการขาดทุนสะสมก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญ
  • Insurance
  • News
  • 238