ผวา!คลัสเตอร์โควิด ประกันชีวิตจ่อถกคปภ.รื้อเบี้ยฯสุขภาพ
ผวา!คลัสเตอร์โควิดประกันชีวิตจ่อถกคปภ.รื้อเบี้ยฯสุขภาพ แหล่งข่าวจากวงการประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อเร็วๆ นี้ได้การประชุมร่วมกันผ่านออนไลน์ระหว่างภาคเอกชนโดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ซึ่งมีนาย ชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาฯคปภ.ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้มีแนวโน้มที่ดี โดยล่าสุดทางคปภ.ได้รับด้วยวาจาที่จะอนุมัติให้ทางบริษัทประกันชีวิตสามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทประกันวินาศภัย ในการขอปรับเบี้ยประกันสุขภาพลูกค้าเป็นรายบุคคลได้เป็นเวลา
  • Insurance
  • News
  • 1,090
แก้กฎเหล็กส.ตัวแทน ‘บงกช’รื้อบอร์ดใหม่ให้มี8บ.ประกันนั่ง
แก้กฎเหล็กส.ตัวแทน‘บงกช’รื้อบอร์ดใหม่ให้มี8บ.ประกันนั่ง รายงานข่าวจากสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน(Thaifa) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้นางบงกช บวรฤกษ์ รักษาการนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(Thaifa)ได้ยื่นเรื่องขอแก้ไขระเบียบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปแล้ว เพื่อขอเปลี่ยนแปลงระเบียบกติกาใหม่ของสมาคมตัวแทนฯ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้มีการแก้ไขระเบียบใหม่โดยระบุให้มีบอรด์บริหารหรือกรรมการบริหารในจำนวน 11
  • All Business
  • News
  • 1,205