ยูนิซิตี้ ตอกย้ำคุณภาพอีกครั้ง หลัง
17 สินค้าได้รับการบรรจุลงใน PDR
2019
นับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของ ยูนิซิตี้ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด “Make Life Better” เพื่อให้ผู้คนบนโลกใบนี้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น และนำสิ่งเหล่านั้นมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศเพื่อสร้างให้ยูนิซิตี้แตกต่างและโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ในแบบเดียวกันที่มีอยู่ในตลาด โดยในปี 2019 ยูนิซิตี้ ถือเป็นบริษัทเดียวที่มีผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุลงใน PDR มากถึง