ETA coin สกุลเงินดิจิทัลที่น่าจับตา! 1 Jun 2018

สวัสดีครับกลับมาพบกันในฉบับนี้ร้อนแรงมากครับสำหรับเรื่องนี้ พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลพ. ศ. 2561 ซึ่งมี 2 ฉบับด้วยกันฉบับหนึ่งก็เป็นแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอีกฉบับหนึ่งคือพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 19

ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยทีเดียวสิ่งที่มันไม่ชัดวันนี้มันชัดแล้วแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอเล่าให้ท่านฟังจากตอนที่แล้วก่อนและเป็นตอนจบของ ETA Coin แล้วฉบับหน้าผมจะมาเจาะลึกวิเคราะห์กฎหมายแต่ละหัวข้อกันเลยครับฉบับนี้ขอพูดถึงสิ่งที่สัญญากันไว้ก่อนนะครับ

ในฉบับนี้นะครับ ถือว่าเป็นฉบับตอนจบของ ETA Coin สกุลเงินดิจิทัลที่ใครใครต้องควรมีไว้ครับ

ตอนนี้ขอเล่าแบบเป็นวิชาการหน่อยนะครับ เพราะว่าถือว่าเป็นฉบับสุดท้าย ของสกุลเงินดิจิทัล ETA Coin ท่านจะได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง เพราะว่าเป็นกระแสจริงๆ สำหรับ ETA Coin

            ตอนนี้ก็ต่อจากความเดิม ตอนที่แล้วครับผมจะเริ่มต้นจาก  Peer to Peer  (P2P) คืออะไร ?

Peer to Peer (P2P) คือ เครือข่ายที่ใช้เชื่อมกัน ระหว่างผู้ใช้ ในระบบเดียวกัน ซึ่งเป็นสังคมเครือข่าย ที่สามารถใช้ ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัล กันเองโดยตรง ทำให้เกิดการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทันที

โครงข่ายการสื่อสารของระบบ Peer to Peer  (P2P) ทำงานอยู่บนระบบ  Blockchain บล็อกเชน จึงมีความปลอดภัยสูง สำหรับการส่งถ่ายข้อมูล รวมถึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นบนระบบได้

            ซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ที่ Decentralized Exchange (DEX) คืออะไร?

Decentralized Exchange คือ ตลาดซื้อขาย สกุลเงินดิจิทัล ที่ไม่ทำหน้าที่ เป็นคนกลางระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย แต่จะเป็นลักษณะ การซื้อ – ขาย แบบบุคคลต่อบุคคล Peer to Peer (P2P) โดย ผู้ซื้อ – ขาย มีสิทธิ์เสนอราคา ซื้อ-ขายกันเอง ตามความพึงพอใจ

Waves’ Decentralized Exchange (DEX) มีข้อดีกว่าตลาดซื้อขายแบบ Centralized เนื่องจากผู้ใช้งาน ถือเงินไว้ในกระเป๋าของตัวเอง ไม่ใช่กระเป๋าของ Exchange จึงปลอดภัย

การขาย ETA Coin จะเป็นการขายแบบ Automatic Order Matching (AOM) และจะทำการ จับคู่การซื้อ-ขาย (Matching) จากคำสั่งขาย ที่มีราคาเสนอขาย ต่ำที่สุดก่อน

เมื่อราคาซื้อ-ขายถูก (Matching) ราคาแล้วเหรียญ ETA Coin จะแสดงเป็นราคาเดียวกันทั้งระบบ และถือเป็นการยืนยัน มูลค่าของเหรียญ ETA Coin ในขณะนั้น

ระบบสามารถ ซื้อ – ขาย ได้ตลอดเวลาเพราะ Host ของ Decentralized Exchange จะถูกกระจายผ่าน Nodes ต่างๆทั่วโลกและทำงานตลอด 24 ชม. ทำให้เราไม่ต้องกังวลว่า Sever จะล่ม

            ผลตอบแทนจาก Capital Gain คืออะไร ?

Capital Gain คือ ผลกำไรส่วนต่างจากราคาเหรียญ ETA Coin ในรูปแบบของกำไรที่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเหรียญ เกิดเป็นกำไรจากส่วนเกินของทุน

ETA Coin จะมีตลาดในการ ซื้อ-ขายเหรียญ (Peer to Peer) P2P หากความต้องการเหรียญ เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีการเสนอซื้อในราคาที่สูงขึ้นและหากมีการซื้อขายเกิดขึ้น จะทำให้ราคาของเหรียญที่มีผู้ถือครองอยู่ทั้งตลาด มีอัตราสูงขึ้นไปด้วย

ยกตัวอย่างการคำนวณ Capital Gain

สมมุติว่า คุณได้ซื้อ ETA Coin เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ ราคา 10 บาท เป็นจำนวน 100,000 ETA Coin คิดเป็นเงิน ทั้งหมด 1,000,000 บาท

หนึ่งเดือนผ่านไป ETA Coin ที่คุณถืออยู่ ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ราคา 30 บาท คุณจึงตัดสินใจขาย ETA Coin ทั้งหมดเพื่อทำกำไร

คุณจะได้รับเงินคืนจากการขาย 100,000 ETA Coin ที่ราคา 30 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท สรุปว่า คุณได้ผลกำไรส่วนต่างจากราคา ETA Coin ที่คุณซื้อมาและถือครองไว้ หรือที่เรียกว่า Capital Gain ทั้งหมด 2 ล้านบาทหรือเท่ากับ 2 เท่า (30-10) /10X100 = 200%

            Proof of Stake คืออะไร?

Proof of Stake (PoS) คือสิทธิ์ในการร่วมยืนยัน ความถูกต้อง ในการทำงานของระบบ โดยจะอิงตามจำนวนเหรียญที่คนนั้น ๆ ถืออยู่คนที่ต้องการจะเข้าร่วม การยืนยัน (Validator) จะต้องทำการล็อคเหรียญไว้ในระบบหรือที่เราเรียกว่า Stake พร้อมกับติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการร่วมยืนยัน Transaction เอาไว้ซอฟแวร์จะทำการสร้าง Block ขึ้นมา และส่งกลับไปให้ทุกคนใน Network โดยไม่ต้องแก้สมการคณิตศาสตร์ใด ๆ เมื่อทุกคนยอมรับ Block ดังกล่าว คนที่สร้าง Block ก็จะได้รางวัล (Reward) กลับไป

ใน Proof of Stake เราเลยไม่เรียก “ คนยืนยัน ” ว่านักขุด (Miner) แล้ว แต่เราจะเรียกว่า      “ ผู้ยืนยัน” (Validator) แทน

            Leased Proof of Stake (LPoS) คืออะไร?

การนำเอาเหรียญไปฝากกับ Node เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ ในการร่วม “ ยืนยันความถูกต้อง” ในการทำงานของระบบ โดยจะอิงตามจำนวนของเหรียญที่บุคคลนั้น ๆ ถืออยู่ และระบบจะทำการล็อคเหรียญไว้ หรือที่เราเรียกว่า Stake พร้อมกับติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่ใช้การร่วมยืนยัน Transaction โดยได้รับผลตอบแทนจาก Transaction Fee หรือ ค่าดำเนินธุรกรรม ของระบบ

สำหรับผู้ที่มีเหรียญไม่มาก สามารถนำเหรียญมาปล่อยให้  Node เช่า ( Leasing ) และเมื่อ Node ได้รับรายได้ ก็นำมาแบ่งกับ ผู้ปล่อยเช่าเหรียญ

ETA Coin สกุลเงินดิจิทัล ช่องทางการขายใหม่ของผู้ประกอบการด้วยสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่าการ รับด้วยเงินสดทั่วไป จากคุณสมบัติของ ETA Coin คุณจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นร้านค้า ที่รับ ETA Coin โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือนิติบุคคลที่ขายสินค้าและบริการอยู่แล้ว

2.ความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี Mobile Application ได้

3.อยู่ในชุมชนหรือย่านการค้าที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก

4.เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

เงื่อนไขการรับสมัคร ร่วมเป็นร้านค้า ที่รับเหรียญ ETA Coin

1.ต้องเป็นสมาชิกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

2.ยินดีรับ ETA Coin ในราคาปกติ โดยต้องไม่ตั้งราคาสินค้า แพงกว่าเงินสด

3.ติดป้ายแสดงถึงสัญลักษณ์ ยินดีรับ ETA Coin อยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจน

4.มีความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ ETA Coin สามารถอธิบายให้กับบุคคลอื่นได้

ขั้นตอนการซื้อสินค้าหรือบริการด้วย   ETA Coin

1.กรณีซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมกับ ETA Coin มองหาร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ETA Coin

2.แจ้งผู้ขายว่าต้องการชำระด้วย ETA Coin

3.ทำการชำระด้วย ETA Coinโดยวิธีการเปิด Application ขึ้นมา

4.แล้วสแกนไปยัง QR Code ใส่จำนวนเงินกด Confirm ถือเป็นการชำระเรียบร้อยแล้ว

5.กรณีซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ที่รับ ETA Coin

6.เลือกสินค้าหรือบริการใส่จำนวนทำการ กดชำระเงิน ขั้นตอนสุดท้ายให้นำโทรศัพท์ขึ้นมา

7.สแกน QR Code ใส่จำนวนเงิน กด Confirm ถือเป็นการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

8.การซื้อสินค้าออนไลน์ ผู้ซื้อต้องชำระค่าขนส่ง เป็นเงินสด

จะเป็นเจ้าของ ETA Coin ได้อย่างไร ?

สามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัล ETA Coin ได้จากบุคคลทั่วไป ที่ถือครอง ETA Coin ผ่านระบบ P2P ตกลงราคาตามความพอใจ หรือจะอ้างอิงราคาในกระดาน DEX ก็ได้

สามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัล ETA Coin ได้จาก การซื้อขายแลกเปลี่ยน Waves’ Decentralised Exchange (DEX)

สามารถซื้อสกุลเงินดิจิทัล ETA Coin ได้จาก Exchange ชั้นนำ

สามารถเป็นเจ้าของ สกุลเงินดิจิทัล ETA Coin ได้โดยเป็นร้านค้าที่รับชำระด้วย ETA Coin

และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของสกุลเงินดิจิทัล ETA Coin หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการติดตามนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเราควรเปลี่ยนตามครับเพราะไม่ฉะนั้นเราจะอยู่บนโลกนี้ยากขึ้นทุกวัน ขอบคุณสำหรับการติดตามหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่ผมโดยตรงครับแล้วพบกันฉบับหน้า

ผมเชื่อว่าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ที่สำคัญพวกเราคือคนไทยถ้าเราร่วมมือกันไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ครับมาร่วมเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทางการเงินของโลกนี้ร่วมกัน

ติดตามฉบับหน้านะครับผมจะเจาะลึกเรื่องของกฎหมายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลแบบเจาะลึกวิเคราะห์เป็นประเด็น-ประเด็นเลยคอยติดตามนะครับ!

(บทความพลิกไอเดีย 4.0 กับ ETA หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ฉบับที่ 373 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561)

289