Home Isolationจ่อยุติ คปภ.ให้ประกันจ่ายค่าชดเชยฯบางกรณี 27 Jul 2021

Home Isolationจ่อยุติ
คปภ.ให้ประกันจ่ายค่าชดเชยฯบางกรณี

    แหล่งข่าวจากวงการประกันภัย เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 9.30 น.-11.30น.ของเมื่อวันที่ 27 ก.ค.64 ที่ผ่านมา

สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการคปภ.ด้านกำกับทำหน้าที่ประธานประชุม เพื่อทำการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจกันเรื่องขั้นตอนปฎิบัติสำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนของลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จนกระทั่งเข้ารักษาในระบบ Home Isolation และCommunity Isolation หรือระบบช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน
โดยทั้งสองสมาคมประกันฯและคปภ.เห็นพ้องต้องกันว่า กรณี Home Isolation และCommunity Isolation ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในวงเงินผู้ป่วยนอกได้ ซึ่งไม่แสดงอาการหรืออยู่ในอาการสีเขียวอยู่ ยกเว้นกรณีลูกค้าไม่ได้ซื้อเคสผู้ป่วยนอก แต่ซื้อกรณีผู้ป่วยใน ซึ่งประเด็นนี้บริษัทประกันฯจะอนุโลมให้สามารถเบิกค่ารักษาได้ แต่หลักเกณฑ์การจ่ายให้ใช้เหมือนผู้ป่วยนอก ซึ่งประเด็นนี้เป็นการช่วยของภาคธุรกิจในลักษณะเหมือนกับเป็นการซีเอสอาร์ ทั้งที่ตามหลักการแล้วบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยไม่คุ้มครอง เนื่องจากไม่ได้ระบุการจ่ายค่ารักษาในรูปของ Home Isolation และ Community Isolation ไว้เลย หากมีแต่การจ่ายในลักษณะของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
แหล่งข่าวรายนี้ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการจ่ายชดเชยรายวัน ในเบื้องต้น ได้มีการพูดคุยกันแล้ว ก็มีข้อสรุปในเบื้องต้นว่า อาจจะมีการจ่ายให้กับลูกค้าประกันสุขภาพที่ซื้อค่าชดเชยรายวัน หรือชดเชยรายได้ในเฉพาะบางกรณีเท่านั้น สำหรับกรณีผู้ที่ป่วยและรับการรักษาพยาบาลในระบบ Home Isolation และ Community Isolation โดยผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการและอยู่ระดับสีเขียวคงจะไม่สามารถเบิกค่าชดเชยรายวันหรือชดเชยรายได้ ยกเว้นเสียแต่หากมีอาการทรุดหนักและมีการเปลี่ยนสถานะจากผู้ป่วยสีเขียวเป็นสีเหลืองหรือแดง ซึ่งเข้าข่ายคนไข้วิกฤติ ต้องนำส่งโรงพยาบาล แต่ด้วยเหตุผลว่า สถานการณ์ขณะนี้ไม่สามารถจะหาโรงพยาบาลเข้ารักษาตัวได้ฉับพลันทันด่วนได้ จึงต้องรักษาตัวในระบบ Home Isolation และCommunity Isolation ไประหว่างนั้น
กรณีเช่นนื้ทางคปภ.และ 2 สมาคมประกันฯก็เห็นด้วยในหลักการที่จะอนุญาตให้กรณีข้างต้นสามารถทำการเบิกค่าชดเชยฯได้ เพียงแต่ว่า ทางคปภ.ได้ขอไปเช็กประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(สธ.)เสียก่อนว่า มีการออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมาล่าสุดไว้อย่างไร และลักษณะใดจึงจะเข้าขั้นวิกฤติ สำหรับผู้ป่วย Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งจะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อภาคธุรกิจประกันภัยจะได้นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้โดยล้อไปกับประกาศสธ. และศบค. ทั้งนี้เนื่องจากกรณีการจะจ่ายเงินชดเชยฯดังกล่าวได้ ลูกค้าประกันจะต้องป่วยนอนรักษาตัวเป็นคนไข้รพ.เท่านั้น บริษัท
ประกันฯถึงจะจ่ายให้ได้
“วันนี้ที่ประชุมกัน เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคปภ.และ 2 สมาคมประกันฯ ซึ่งได้ข้อยุติลงแล้วสำหรับเรื่องค่ารักษาสำหรับกรณีการรักษาตัวที่บ้านหรือ Home Isolation และCommunity Isolation ว่าจะจ่ายกันอย่างไร คงเหลือแต่ความคุ้มครองกรณีลูกค้าที่ซื้อเรื่องของค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ ซึ่งก็สรุปเบื้องต้นว่าคงจะจ่ายได้เฉพาะบางกรณี คงไม่ทุกกรณี ซึ่งเรากำลังดูอยู่ว่า จะจ่ายภายใต้อะไร และต้องไปดูว่า จะเขียนอย่างไร ที่จะอนุโลม ให้จ่ายได้ ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากเหมือนกัน โดยเฉพาะหากจะให้จ่ายในรูปของสินไหมกรุณา ก็ลำบาก เพราะถ้าไประบุเช่นนั้น ทางบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศที่รับประกันต่อจากบ้านเรา ก็คงจะไม่จ่าย ซึ่งประเด็นนี้ทางรองเลขาฯชูฉัตรคงจะนำข้อสรุปเบื้องต้นนี้ไปหารือกับนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ. และจัดทำร่างประกาศนายทะเบียนออกมา ซึ่งก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร เพราะแต่เดิม คำนิยาม หรือศัพท์ประกันภัยที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติกันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่พอมาเกิดโรคโควิด ได้มีศัพท์บัญญัติใหม่ๆ ขึ้นมามากขึ้น อย่างเช่น การกักตัว ,การแยกตัว ,รพ.สนาม ,Hospitel ,Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งมันไม่ตรงกับมาตรฐานเดิม ดังนั้นต้องพิจารณารอบคอบ”แหล่งข่าวรายนี้ กล่าวทิ้งท้าย

1,756