MPIพค.หด23.19% ‘อาหาร-ยา’โต-คาดมิย.ฉลุย 30 Jun 2020

MPIพค.หด23.19%
‘อาหาร-ยา’โต-คาดมิย.ฉลุย

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23.19% อันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือน พค.นี้ ได้แก่ การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำมันปิโตรเลียม และเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน
ส่วนอุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีได้แก่ ปุ๋ยเคมี ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.89% อาหารทะเลกระป๋อง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21.15% โดยสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการอาหารที่เก็บไว้ได้นานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.07% จากผลิตภัณฑ์ยาเม็ด ยาแคปซูล และยาครีม นม ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.99% จากผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มและนมผง เนื่องจากปริมาณน้ำนมดิบที่มีเพิ่มขึ้น รวมถึงการทำโปรโมชั่นและเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ โดยได้รับคำสั่งซื้อจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและพม่าเพิ่มขึ้นหลังผู้ผลิตในมาเลเซียปิดโรงงานชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่ อาหารทะเลแช่แข็ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.08% อย่างไรก็ตามคาดว่าในเดือนมิถุนายน หลังคลายล็อกดาวน์ สถานการณ์จะดีขึ้น

 

83