NSI นำสินประกันภัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
มอบหมวกกันน็อกให้ 2 รร.ในพื้นที่บางซื่อ 26 Dec 2019

NSI นำสินประกันภัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มอบหมวกกันน็อกให้ 2 รร.ในพื้นที่บางซื่อ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI โดยคุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จัดโดยสำนักงานคปภ. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

และในโอกาสเดียวกันนี้ คุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ ได้มอบหมวกกันน็อกให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ ได้ใส่ไปโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย “กันน็อก..กันนะ กับ NSI นำสินประกันภัย” อีกด้วย

430